Từ 01/07: 38 bệnh viện tuyến Trung ương liên thông kết quả xét nghiệm

15/03/2017 14:55:30
Chính thức từ 01/07 sẽ bắt đầu liên thông kết quả xét nghiệm tại 38 bệnh viện tuyến Trung ương, sau đó mở rộng đến các bệnh viện hạng 01 trước ngày 01/01/2018.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 122 bệnh viện trực thuộc Bộ và bệnh viện hạng I đã rà soát, lập kế hoạch, chuẩn bị cho việc từ ngày 01/07 bắt đầu liên thông kết quả xét nghiệm tại 38 bệnh viện tuyến Trung ương, sau đó mở rộng đến các bệnh viện hạng 1 trước ngày 01/01/2018; mục tiêu đến năm 2025, kết quả xét nghiệm sẽ liên thông trên phạm vi cả nước. Bộ Y tế cũng đang xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm y học theo 05 mức: Rất tốt, tốt, khá, trung bình khá, trung bình và chưa xếp hạng làm tiền đề để đánh giá toàn diện chất lượng xét nghiệm, từng bước nâng cao, chuẩn hoá, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa cơ sở khám, chữa bệnh.
 
Trước đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 và lộ trình đến ngày 01/01/2018 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và tương tương của Bộ Y tế. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để sớm triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025. Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện việc liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ trước ngày 01/07/2017. Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức đánh giá và công bố chất lượng bệnh viện (trong đó có chất lượng xét nghiệm) theo tiêu chí do Bộ Y tế ban hành.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam