Từ ngày 01/07/2019: Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng

14/05/2019 08:05:35
Đây là 01 trong những nội dung quan trọng thuộc Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/05/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

(Ảnh minh họa)

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân cung ứng, sử dụng và quản lý giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa, Thông tư 17/2019/TT-BGTVT quy định, khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bay nội địa có dải giá từ 0 đồng đến mức tối đa của từng nhóm cự ly bay; hãng hàng không quyết định dải giá dịch vụ vận chuyển hành khách trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách đảm bảo phù hợp với chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của từng chuyến bay.

Cụ thể, với khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản, mức tối đa (đồng/vé 01 chiều) khoảng cách dưới 500 km nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội là 1,6 triệu đồng/vé, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng/vé; từ 500 km - 850 km là 2,2 triệu đồng/vé; 850 km – dưới 1.000 là 2,790 triệu đồng/vé; 1.000 km – dưới 1.280 km là 3,2 triệu đồng/vé và từ 1.280 km trở lên là 3,75 triệu đồng/vé. Mức giá tối đa trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho 01 vé máy bay, trừ các khoản thu sau: Thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh (giá phục vụ hành khách, giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý); dịch vụ đối với các dịch vụ tăng thêm do các hãng hàng không quyết định trên cơ sở cân đối khả năng cung cấp dịch vụ của hãng hàng không và nhu cầu của thị trường.

Thông tư 17/2019/TT-BGTVT cũng quy định trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không. Trong đó, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thực hiện thông báo danh mục các đường bay nội địa theo nhóm cự ly bay; kiểm tra, giám sát và báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện khung giá dịch vụ vận chuyển theo quy định của pháp luật về giá chuyên ngành hàng không. Về phía các hãng hàng không, có trách nhiệm quy định giá vé cụ thể trên đường bay hoặc nhóm đường bay theo phương thức đa dạng giá vé cho mỗi đường bay và chính sách giá giảm thường xuyên dành cho đồng bào, chiến sỹ thường trú tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện kê khai mức giá cụ thể với Cục Hàng không Việt Nam và thực hiện công bố công khai giá theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không; trường hợp mở đường bay mới, chưa được công bố trong nhóm cự ly bay do Cục Hàng không Việt Nam thông báo, hãng hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục xem xét, quy định bổ sung đường bay mới vào các nhóm cự ly bay thông dụng trước thời điểm hãng kê khai giá với Cục.

Hoàng Tùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam