Từ ngày 01/10/2019: TP.Hà Nội chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

19/09/2019 09:50:01
Nhằm đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả An sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHXH một lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân), UBND TP.Hà Nội ra Công văn số 3984/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

(Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 3984/UBND-KGVX vừa ban hành, UBND TP.Hà Nội yêu cầu từ ngày 01/10/2019, các Sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp BHXH 1 lần, tai nạn lao động, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) của công chức, viên chức, người lao động 100% qua tài khoản cá nhân. Giao BHXH Thành phố phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố , tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại địa điểm chi trả, đồng thời, nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính hoặc tại điểm chi trả. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương thực hiện các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về lợi ích của việc nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH trên địa bàn TP.Hà Nội thực hiện thanh toán các chế độ BHXH cho người lao động qua tài khoản cá nhân. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn thực hiện nghiêm túc triển khai thực hiện. BHXH Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH Thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính tại điểm chi trả, đồng thời sắp xếp, phát triển mạng lưới cây ATM và giám sát hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng khi nhận các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam