Từ ngày 18/09/2017: Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị nghỉ hưu

07/09/2017 13:36:56
Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là nội dung của Thông tư số182/2017/TT-BQP ngày 03/08/2017 do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ký ban hành.

(Ảnh minh họa)

Theo Thông tư số182/2017/TT-BQP:

- Đối tương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu theo quy định tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị, điều tra, thanh tra, tác chiến, huấn luyện quân sự), có nhiệm vụ dự bị động viên, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

Được hỗ trợ chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH, với mức hỗ trợ như sau: 100% kinh phí đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015; tối đa 70% kinh phí đối với doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ (doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh).

Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm; loại, nhóm, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam