Từ ngày 24/12/2018: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

09/11/2018 11:05:30
Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; trong đó, quy định cụ thể về tiền lương; tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu; BHXH; BHYT; BHTN; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và tiền thưởng theo thành tích thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF CUP 2018 (ảnh minh họa)

Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, huấn luyện viên, vận động viên là công dân Việt Nam được triệu tập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bao gồm huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước; huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước sẽ được bảo đảm tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đảm bảo BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên

Về huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng làm việc tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

Về huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Trường hợp trước khi được triệu tập đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hợp đồng lao động tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên thì tiếp tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp trước khi được triệu tập không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục đóng BHYT theo hợp đồng lao động tại cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật. Tiền lương tháng để đóng bảo hiểm cho các đối tượng này là tiền lương ngày quy định nhân với 26 ngày.

Về vận động viên đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sẽ được cơ quan sử dụng vận động viên mua bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; nếu trước khi được triệu tập chưa tham gia BHYT thì cơ quan sử dụng vận động viên mua BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chi trả tiền lương, tiền hỗ trợ, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi thường theo quy định cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chi trả chi trả tiền lương, tiền hỗ trợ, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm khi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, chi phí khám, chữa bệnh, tai nạn, tiền trợ cấp và tiền bồi thường theo quy định cho huấn luyện viên, vận động viên thuộc Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý; Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo các chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc nội dung chi của từng quỹ quy định tại Nghị định.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam