Từ tháng 02/2019: Công dân của 35 quốc gia được Việt Nam cấp thị thực điện tử

20/02/2019 09:53:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử (electronic visa, e-Visa) cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Một trong những nội dung đáng chú ý là bắt đầu kể từ ngày Nghị định số 17/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, sẽ có công dân của 35 quốc gia được Việt Nam cấp thị thực điện tử.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Nghị định số 17/2019/NĐ-CP, 35 quốc gia có công dân được Việt Nam thí điểm cấp thị thực điện tử (giảm 05 quốc gia so với Nghị định số 07/2017/NĐ-CP), bao gồm: Áo; Iceland; Bỉ; Bồ Đào Nha; Bosnia và Herzegovina; Brazil; Qatar; Công quốc Andorra; Công quốc Liechtenstein; Công quốc Monaco; Croatia; Estonia; Fiji; Georgia; Latvia; Lithiuania; Malta; Macedonia; Micronesia; Mexico; Moldova; Montenegro; Nauru; Palau; Papua New Guinea; Marshall Islands; Salomon Islands; San Marino; Đảo Síp - Cyprus; Thụy Sỹ; Trung Quốc (kể cả công dân mang hộ chiếu Hong Kong, Ma Cao, song không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc); Vanuatu; Western Samoa; Serbia; Slovenia.

Bên cạnh đó, Nghị định số 17/2019/NĐ-CP bổ sung các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử, gồm Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên); Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa); Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị); Cửa khẩu Cảng Dương Đông (đường biển, Kiên Giang); Cửa khẩu Cảng Chân Mây (đường biển, Thừa Thiên - Huế) nâng tổng số cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam bằng thị thực điện tử lên  25 cửa khẩu (16 cửa khẩu đường bộ, 09 cửa khẩu đường biển).

Trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Theo đề nghị của người nước ngoài

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử thực hiện như sau:

Truy cập Trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP.

Nhận mã hồ sơ điện tử và nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử; trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực điện tử theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 07/2017/NĐ-CP.

Theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh

Trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định tại khoản 2 Nghị định số 07/2017/NĐ-CP và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Để đăng ký, hủy tài khoản điện tử, cơ quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 07/2017/NĐ-CP, việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 07/2017/NĐ-CP trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức; trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP. Tài khoản điện tử bị hủy trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản hoặc cơ quan, tổ chức có tài khoản vi phạm các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và về quản lý xuất nhập cảnh. Khi hủy tài khoản, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có văn bản thông báo, nêu rõ lý do theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.

Hoàng Tùng (Trường Đại học Bách Khoa)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam