Tuyên Quang đẩy mạnh thông tin, truyền thông BHXH, BHYT cho đoàn viên, thanh niên

14/05/2018 15:51:54
Thực hiện Chương trình phối hợp số 878/CTPH-BHXH-TĐ ngày 07/07/2016 giữa BHXH tỉnh Tuyên Quang - Tỉnh đoàn Tuyên Quang, ngày 10/05/2018, tại xã Xuân Quang (huyện Chiêm Hóa), tổ chức Hội nghị Tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 09 xã thuộc huyện Chiêm Hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu về vai trò trụ cột của chế độ, chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống An sinh xã hội ở nước ta và chi tiết quyền lợi, chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người tham gia; phân tích một số tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đối tượng, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền gắn với vai trò của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, được giải đáp vướng mắc, băn khoăn khi triển khai ở cơ sở; cung cấp thêm nhiều thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và kỹ năng truyền thông trực tiếp.

Có thể nói, Hội nghị là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng, thông tin đầy đủ đến đối tượng là đoàn viên thanh niên về chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Và là kênh thông tin để các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo An sinh xã hội địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân của Chính phủ.

Công Lý

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam