Tuyên Quang: Phát triển BHXH đạt 88,5% kế hoạch năm

16/08/2019 10:47:18
Đó là số liệu vừa được công bố tại cuộc họp Sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Tuyên Quang dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Thế Giang.

(Ảnh minh họa)

Tính đến ngày 30/06/2019, Tuyên Quang có 55.012 người tham gia BHXH, chiếm 12,77% lực lượng lao động, đạt 88,5% kế hoạch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 388/QĐ-BHXH ngày 12/12/2018; 41.108 người tham gia BHTN, chiếm 9,5% lực lượng lao động, đạt 82,7% kế hoạch giao; 740.274 người tham gia BHYT, chiếm 94,04% so với dân số, đạt 95,96% kế hoạch giao – với kết quả này, Tuyên Quang hiện là một trong những tỉnh, thành có tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn mức bình quân chung toàn quốc (89,3%).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đặt ra đối với việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, đoàn thế và địa phương, đặc biệt là cơ quan BHXH, trong công tác phối hợp, tuyên truyền và triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong thời gian qua, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Thế Giang ghi nhận, nhận thức của người dân về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã có sự chuyển biến; chế độ chính sách được mở rộng về quyền lợi; công tác cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện triệt để; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT được cải thiện và nâng cao, quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, để phát huy những kết quả đã đạt được, các sở, ngành, địa phương cần xác định công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiêu quả các nhiệm vụ, các nhóm giải pháp đồng bộ tại Kế hoạch số 105/KH-UBND; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 24/11/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 03/08/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/05/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH cùng cấp, thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Thùy Linh – Phạm Báu (BHXH tỉnh Tuyên Quang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam