Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN đến năm 2021

13/03/2019 16:28:55
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN nói riêng đối với người lao động, người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội, ngày 05/03/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 260/QĐ-LĐTBXH về Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2019.

(Ảnh minh họa)

Năm 2021, đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, BHYT, BHTN

Năm 2018, tại Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu phấn đấu “đến hết năm 2021 đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và từ 70% trở lên người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động”.

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biên soạn tài liệu để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, cụ thể: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn và cung cấp các tài liệu về pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn, Luật BHXH, Luật BHYT và những quy định pháp luật khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong khu vực hợp tác xã.

Những nội dung được triển khai nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân; hoạt động truyền thông và hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chuyên mục Phổ biến pháp luật, trong đó đăng tải các Luật và văn bản hướng dẫn về lĩnh vực lao động, BHXH, BHYT, BHTN, hỏi - đáp, diễn đàn trao đổi về pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý...; tổ chức hội nghị sơ kết, có thể lồng ghép với hội nghị tổng kết của Ngành.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động

Bên cạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong năm 2019, tập trung cung cấp văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua sách báo, tài liệu, Internet kết hợp với việc tổ chức các cuộc thảo luận theo chuyên đề và giải đáp các vướng mắc.

Tăng cường tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động theo định kỳ, áp dụng khen thưởng và kỷ luật thích đáng.

Đưa nội dung đối thoại, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân thành một chỉ tiêu trong kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của doanh nghiệp. Xây dựng Văn hóa tôn trọng pháp luật” trong các doanh nghiệp Nhà nước làm gương cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phát huy các hình thức truyền thống đã và đang được áp dụng có hiệu quả, trong đó chú ý các hình thức như: tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, “giỏ pháp luật”, “tủ sách pháp luật”, 15 phút truyền thanh pháp luật trong lúc nghỉ ăn trưa...

Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân bằng hình thức truyền miệng, thông qua hòa giải viên lao động, báo cáo viên pháp luật, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự của các khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, bản tin, áp phích, biểu ngữ nội bộ, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể như đảng, công đoàn, thanh niên, phụ nữ.

Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp tham gia các cuộc thi Tìm hiểu pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN liên quan tới quyền và nghĩa vụ công dân trên truyền hình, trên báo, đài và tại các địa phương, cơ sở.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam