UBND tỉnh An Giang: Chỉ đạo vận động 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT

11/08/2020 09:01:25
Để tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học 2020-2021, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của học sinh, sinh viên, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trong năm học 2020-2021, thực hiện đạt 100%.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Diệp Thành Bu

Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang đề nghị Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng... và đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia BHYT song song với việc củng cố, phát triển y tế trường học.

Tại Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020 do BHXH tỉnh An Giang tổ chức vào cuối tháng 07/2020, một trong những mục tiêu BHXH tỉnh triển khai trong nửa cuối năm 2020 mà Phó Giám đốc BHXH tỉnh Diệp Thành Bu nhấn mạnh, là các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai BHYT học sinh, sinh viên ngay trong tháng 08/2020; duy trì chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên trong năm học 2020 - 2021, bảo đảm đạt tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ 99%-100%; thông báo đến các đơn vị trường học trên địa bàn về việc thực hiện thu tiền, lập danh sách và nộp hồ sơ học sinh tham gia BHYT tại trường và chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng cho công tác thu BHYT học sinh năm học 2020 - 2021.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam