UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Đồng ý chủ trương nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên lên 50%

12/09/2019 08:56:42
Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có cuộc họp với BHXH tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ BHYT đối với đối tượng học sinh, sinh viên; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, năm học 2018-2019, Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng số học sinh, sinh viên là 219.336 em; trong đó, 21.472 học sinh, sinh viên đã có thẻ BHYT và 197.864 học sinh, sinh viên có trách nhiệm phải tham gia BHYT. Tuy nhiên, theo rà soát, có 184.500 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ hơn 93%, vẫn còn 13.364 học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT (chiếm tỷ lệ 6%). Để bảo đảm mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 12009/UBND-VP ngày 08/12/2017 về việc Điều chỉnh mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh, sinh viên, BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh tiến hành rà soát, thống nhất tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các bên có liên quan, kết luận cuộc họp, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Trần Văn Tuấn đồng ý với đề xuất nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế tỉnh, BHXH tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết nâng mức hỗ trợ BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50%, trình HĐND tỉnh thông qua vào Kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 12/2019. Được biết, những năm trước đây, tổng kinh phí ngân sách địa phương chi khoảng 32 tỷ đồng/năm để hỗ trợ 20% cho học sinh, sinh viên mua thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, cũng về An sinh xã hội, UBND tỉnh cho biết, đến nay đã có 81 doanh nghiệp đã đăng ký cam kết ủng hộ Quỹ An sinh xã hội tỉnh giai đoạn 2019-2020 với tổng số tiền là 146,3 tỷ đồng; trong đó, 41 doanh nghiệp đăng ký tài trợ theo 08 mục tiêu cụ thể do tỉnh quy định với số tiền 64,9 tỷ đồng; 25 doanh nghiệp đăng ký tài trợ chung cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh với số tiền 22,8 tỷ đồng; 19 doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp cho Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ triển khai các chương trình An sinh xã hội như: Hỗ trợ chương trình nước sạch cho học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh; chương trình Tủ sách tri thức cho học sinh; các công trình trên biển, đảo; thăm hỏi, mua trang thiết bị  phục vụ cho ngư dân và lực lượng chấp pháp trên biển; điều chuyển nguồn vận động về Quỹ Khuyến học tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội tỉnh, Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh...

Thùy Dương - Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam