UBND tỉnh Bắc Giang: Yêu cầu thanh tra 100% doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

10/10/2018 14:56:43
Quý IV/2018, tổ chức thanh tra 100% doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 09 tháng; đồng thời, đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2019 tất cả các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 03 tháng trở lên – Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với BHXH tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Tại Hội nghị Kiểm điểm tình hình thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp 09 tháng đầu năm 2018, nhận định mặc dù công tác chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực lao động được thực hiện đồng bộ, bài bản song hiệu quả không đạt so với mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ ra nguyên nhân một phần do công tác thanh tra, kiểm tra - nhất là lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN chưa thực sự sát sao. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý nhà nước về lao động, xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Phương châm thực hiện là công khai, minh bạch đến chủ doanh nghiệp, người lao động và toàn xã hội; chống bệnh vô cảm giữa các ngành, các câp chính quyền trong bảo vệ quyền lợi của người lao động nhằm thực hiện mục tiêu 100% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và giảm mức thấp nhất nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Yêu cầu BHXH tỉnh tổ chức thanh tra toàn bộ số doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 09 tháng trong Quý IV năm 2018; đưa vào kế hoạch thanh tra năm 2019 các doanh nghiệp nợ từ 03 tháng trở lên; tiến hành xử phạt vi phạm hành chính, sau khi xử phạt vi phạm hành chính, nếu doanh nghiệp cố tình vi phạm, chuyển cơ quan Công an để điều tra, truy tố trách nhiệm hình sự theo quy định. Trước ngày 15/12/2018, BHXH tỉnh báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên 09 tháng, nếu không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, Giám đốc BHXH tỉnh phải làm rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngoài ra, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, BHXH tỉnh chuyển danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH, BHTN, BHYT của người lao động từ 4 tháng trở lên tới Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin -Văn phòng UBND tỉnh để thông báo công khai. Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp danh sách các doanh nghiệp nợ đọng BHXH từ 04 tháng trở lên để thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp toàn bộ thông tin doanh nghiệp chưa tham gia BHXH và hướng dẫn các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát phân loại rõ nguyên nhân tại sao chưa tham gia BHXH; doanh nghiệp phải tham gia BHXH cho người lao động trước ngày 15/11/2018. Công an tỉnh tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố trong công tác điều tra vi phạm pháp luật về lao động của các doanh nghiệp; chỉ đạo điều tra và đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự đối với các doanh nghiệp chây ỳ kéo dài và cố tình trốn đóng BHXH theo quy định. UBND các huyện, thành phố tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật lao động; yêu cầu xử phạt vi phạm nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam