UBND tỉnh Bình Phước: Đôn đốc thực hiện tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới

29/06/2020 10:21:55
Từ đầu năm 2020, BHXH tỉnh Bình Phước triển khai nhiều biện pháp vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo quyền lợi của đối tượng tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam. Đến nay, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Bình Phước là 840.518 người, đạt 93,57% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tính đến tháng 04, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 204.102 triệu đồng, lũy kế số thu từ đầu năm là 943.482 triệu đồng, tăng 82.958 triệu đồng (9,6%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 29,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; riêng về BHYT, đến nay cấp 100.731 thẻ BHYT, thanh toán 483.834 lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

(Ảnh minh họa)

Để đôn đốc tăng cường thực hiện tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới, vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Văn bản số 2907/UBND-KGVX; theo đó, đặt mục tiêu giữ vững những tiêu chí đã đạt được, cũng như đảm bảo hoàn thành tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh giao BHXH tỉnh Bình Phước chủ động phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tại địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường thông tin, đa dạng hóa các hình thức truyền thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên các cơ quan truyền thông như Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình trong quá trình tác nghiệp, thu thập thông tin, xây dựng chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tính ưu việt của chính sách BHYT. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đôn đốc thực hiện việc lập hồ sơ cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên tổng hợp, đánh giá kết quả tỷ lệ bao phủ BHYT của các xã nông thôn mới tại các địa phương. Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã báo cáo cụ thể tình hình người dân tham gia BHYT tại các xã nông thôn mới cho Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBND các huyện, thị xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

BHXH tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng BHYT; thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh về tiến độ hoàn thành tiêu chí số 15 về tỷ lệ người dân tham gia BHYT theo tiêu chí xã nông thôn mới trên đại bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, tham mưu UBND tỉnh huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia BHYT. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, đặc biệt, là y tế tuyến xã; nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ; cải cách thủ tục trong khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận lợi nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Sở Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc trên địa bàn thống kê, rà soát số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh học sinh mua BHYT, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo.

Giao UBND các huyện, thị xã sâu sát đánh giá thực trạng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn và tại các xã nông thôn mới, có biện pháp chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH huyện, thị xã trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tập trung vào các đối tượng thành viên hộ gia đình, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, tập trung vào các đối tượng: thành viên hộ gia đình, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo UBND các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục tổ chức, triển khai tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia BHYT để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo xã đạt chuẩn, phát triển bền vững. Tập trung chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới được phê duyệt trong năm 2017.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam