UBND tỉnh Đồng Nai: Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong nửa sau năm 2020

30/06/2020 09:19:42
Tính đến ngày 31/05/2020, tổng số người tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Đồng Nai là 2.499.247 người; để tiếp tục tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 6571/UBND-KGVX.

(Ảnh minh họa)

Người tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai cho thấy, tính đến ngày 31/05/2020, tổng số người tham gia tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Đồng Nai là 2.499.247 người, giảm 89.633 người so với tháng 12/2019; hơn 10.500 lao động tại 71 doanh nghiệp tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất với số tiền gần 80 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng trăm doanh nghiệp tại Đồng Nai phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến thu nhập của hàng chục nghìn lao động. Như vậy, so với chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (từ nay đến cuối năm 2020, Đồng Nai cần phải phát triển thêm trên 260.000 người tham gia BHYT, trên 115.700 người tham gia BHXH, trong đó trên 14.600 người tham gia BHXH tự nguyện, trên 101.400 người tham gia BHTN), vẫn còn một khoảng cách tương đối lớn.

Do đó, để đôn đốc thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, cũng như phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đặc biệt, là giảm ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đến chính sách An sinh xã hội, bảo đảm an toàn cho đời sống người dân (khi ốm đau, bệnh tật, mất việc làm có sự hỗ trợ của Quỹ BHXH, BHYT, BHTN), UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 6571/UBND-KGVX.

Triển khai, tổ chức hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về BHXH, BHYT, BHTN

UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh, cùng Sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã ban hành; Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và Nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong đó, chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng; quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT; xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua, khen thưởng. Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thuế, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và cơ quan BHXH để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện bắt buộc phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn; hỗ trợ mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện. Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cấp tỉnh và cấp huyện đẩy mạnh các hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhanh, bền vững.

Phấn đấu 100% người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, BHTN... qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Đến tháng 06/2020, ở Đồng Nai, tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị mới chỉ đạt 28% (tỷ lệ chung là 24%); tỷ lệ người nhận trợ cấp BHXH một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là 92%. Trung tuần tháng 06/2020, BHXH tỉnh Đồng Nai ra Công văn số 744/BHXH-KHTC; theo đó, yêu cầu BHXH các huyện, thành phố phấn đấu tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và người nhận trợ cấp BHXH một lần qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, BHXH cấp huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể, các giải pháp thực hiện từng năm nhằm đạt và vượt chỉ tiêu BHXH tỉnh giao về số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tham mưu UBND huyện, thành phố chỉ đạo Bưu điện, ngân hàng, tổ chức đại lý của ngân hàng trên địa bàn có các biện pháp đẩy mạnh việc người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người thụ hưởng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh, Ngành BHXH về việc đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng; phối hợp, tuyên truyền, vận động đơn vị sử dụng lao động, người lao động trong công tác chi trả trợ cấp BHXH; phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và trợ cấp BHXH một lần qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam