UBND tỉnh Hưng Yên: Đôn đốc tích cực triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên

12/08/2019 09:57:27
Vừa qua, UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra Công văn số 1939/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Y tế tỉnh, BHXH tỉnh, UBND cấp huyện và các trường học trên địa bàn tỉnh về Tăng cường thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Công văn số 1939/UBND-KGVX, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, UBND cấp huyện và các trường học trên địa bàn tỉnh trong triển khai thu BHYT học sinh, sinh viên, đặt mục tiêu phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để bảo đảm quyền hưởng BHYT đối với học sinh, sinh viên... và tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức thực hiện Luật BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT; phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên tại các trường học; xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên; phối hợp tuyên truyền, phổ biến tới Hiệu trưởng các trường học, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh, sinh viên về ý nghĩa của BHYT đối với công tác bảo vệ sức khoẻ học sinh, sinh viên.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam