UBND tỉnh Phú Yên: Tập trung phối hợp, chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 -2021

14/09/2020 15:03:20
Năm học 2019-2020, Phú Yên có 167.787 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,77%; trong đó, 8/9 đơn vị hành chính có tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh, sinh viên là 100%, đơn vị hành chính còn lại cũng đã đạt 98,9%.

(Ảnh minh họa)

Mặc dù kết quả thực hiện BHYT học sinh, sinh viên tại Phú Yên có nhiều khởi sắc, tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, vẫn đòi hỏi cơ quan BHXH và các cấp, ngành nỗ lực, cố gắng. Nhân dịp đầu năm học, UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Công văn chỉ đạo về BHYT học sinh, sinh viên; theo đó, đề nghị BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của các tầng lớp nhân dân; phối hợp với Tỉnh đoàn, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức truyên truyền cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT đầy đủ theo quy định; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT đối với học sinh, sinh viên, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc hỗ trợ các trường học thực hiện BHYT đạt tỷ lệ 100%; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, các phòng chức năng trực thuộc tổ chức tốt việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quá trình thu, nộp, thực hiện in cấp thẻ BHYT chính xác, kịp thời, trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi phí thù lao cho đại lý nhà trường thực hiện công tác BHYT đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, các đơn vị tổ chức tuyên truyền vận động để đạt chỉ tiêu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh kịp thời thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT của học sinh, sinh viên tại đơn vị quản lý (đối với các địa phương, trường học chưa đạt tỷ lệ 100%, cần xác định rõ nguyên nhân, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh để có giải pháp vận động đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT). Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách BHYT, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn đạt chỉ tiêu đã giao; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn thu, cấp thẻ BHYT và đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên; phấn đấu năm học 2020-2121 tiếp tục duy trì và phấn đấu đạt tỷ lệ  học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

Về phía BHXH tỉnh Phú Yên, đại diện BHXH tỉnh cho biết, Quý IV/2020, sẽ tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tham mưu chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn; tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, phương thức tuyên truyền, trong đó chú trọng phối hợp các trường tổ chức đối thoại, tuyên truyền giải thích rõ cho học sinh, sinh viên và phụ huynh về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe và chia sẻ cộng đồng; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tại chỉ đạo thực hiện việc đưa tiêu chí tham gia BHYT vào đánh giá thi đua từng quý, năm của từng cá nhân, đơn vị nhà trường; thông báo, nhắc nhở về gia đình với những trường hợp sinh viên cố tình không tham gia BHYT mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhiều lần hoặc cần thiết đưa tiêu chí tham gia BHYT để xét chọn các chế độ ưu đãi cho sinh viên như học bổng, điểm rèn luyện. Được biết, năm học 2019-2020, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác BHYT học sinh, sinh viên, bên cạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động, các nhà trường đã có một số biện pháp cụ thể để hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia BHYT như phân phối nguồn thu học phí hợp lý đầu mỗi kỳ học theo hướng chia nhỏ các khoản thu để giảm tải gánh nặng tài chính cho học sinh, sinh viên giúp các em đủ điều kiện tham gia BHYT; vận động, kêu gọi hỗ trợ tham gia BHYT cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam