UBND tỉnh Quảng Ninh: Tổ chức họp trực tuyến đánh giá công tác khám, chữa bệnh BHYT

29/10/2019 15:31:14
Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Cuộc họp trực tuyến Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ giai đoạn 2016 – 2018 đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh và công tác khám, chữa bệnh BHYT năm 2018, 09 tháng đầu năm 2019 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho thấy, hiệu quả của cơ chế tự chủ tài chính từ năm 2016 đến nay đã góp phần đổi mới phong cách hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; hướng đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nói chung, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nói riêng; công tác khám, chữa bệnh, cũng như sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Riêng về khám, chữa bệnh BHYT, năm 2018, tổng chi là trên 1,8 nghìn tỷ đồng; 09 tháng năm 2019, chi trên 1,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 88,2% dự toán của cả năm.

Đánh giá cao và biểu dương kết quả của các cấp, ngành có liên quan trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nói chung, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nói riêng, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; Sở Y tế tỉnh – BHXH tỉnh phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ trong triển khai công tác BHYT, làm đúng, đủ theo quy định các quy trình, thủ tục, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách hiện hành để tạo nguồn lực cho công tác khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm chi trong những tháng cuối năm, nâng cao tinh thần, thái độ phục người bệnh...

Minh Hà-Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam