UBND TP. Hà Nội: Chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức thực hiện BHXH, BHYT năm 2018

10/01/2018 11:09:12
Công văn số 6684/UBND-KGVX của UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp thu nợ, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Các mục tiêu năm 2018 được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện rõ, bao gồm:
Hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2018 là 85,3% (năm 2019 là 88,2%, năm 2020 đạt từ 90,1% trở lên).
Tăng tỷ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT trên 80%;
Giảm tỷ lệ nợ BHXH xuống dưới 4%;
Tăng cường quản lý, kiểm soát sử dụng Quỹ BHYT;
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%; phấn đấu đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT;
Hoàn thành việc cấp mã số BHXH, mã số thẻ BHYT duy nhất cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố và kết nối với cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc;
Hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Giao BHXH TP Hà Nội chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xác định số doanh nghiệp, số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong các doanh nghiệp và số người trong độ tuổi lao động trên địa bàn Thành phố để khai thác, phát triển đảm bảo năm 2018 có trên 80% doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, phòng, chống, lạm dụng quỹ BHYT; tiếp tục thực hiện việc cấp mã số BHXH, mã số thẻ BHYT cho người tham gia nhằm giảm TTHC trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT; tiếp tục thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử kết nối với các Ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước để thực hiện thủ tục kê khai, thu nộp BHXH, BHYT đạt mức độ 4. Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo phù hợp từng loại đối tượng, chú trọng hình thức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và người lao động.
Sở Y tế chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan, thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, xác định nguyên nhân tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất thường, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh BHYT có lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động rà soát việc chỉ định sử dụng thuốc, dịch vụ y tế hợp lý, bảo đảm chất lượng điều trị, tiết kiệm chi phí bình quân 10% so với năm 2017. Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng hệ thống phác đồ, quy trình, hướng dẫn điều trị thống nhất và công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu XML ngay khi bệnh nhân ra viện lên hệ thống thông tin giám định BHYT để làm cơ sở tạm ứng, thanh quyết toán.
Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHXH tại doanh nghiệp, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.
UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về BHXH,BHYT. Chủ trì mời các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT trên địa bàn đến làm việc, yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền nợ BHXH, BHYT. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp BHXH các quận, huyện, thị xã rà soát các doanh nghiệp ngừng giao dịch, giải thể, bỏ trốn…, đôn đốc các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH,BHYT thực hiện đúng quy định.../.

Lê Công 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam