UBND TP. Hà Nội: Chỉ đạo quyết liệt xử lý nợ đọng BHXH, BHYT

22/05/2019 14:50:51
Sáng ngày 22/5/2019, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì hội nghị với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp đang nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn.

Theo báo cáo của BHXH TP. Hà Nội, tính đến ngày 30/4/2019 có 37.557 đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN với 559.629 lao động; số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi là 2.084,9 tỷ đồng (tăng 1.105,1 tỷ đồng so với tháng 12/2018). Trong đó, nợ 12 đến dưới 24 tháng là  1.039 đơn vị với 7.671 lao động; nợ trên 24 tháng là  794 đơn vị với 5.554 lao động.

Nhiều biện pháp xử lý nợ đọng BHXH, BHYT đã được BHXH TP phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện từ đầu năm 2019 đến nay. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2019, đã thực hiện 808 cuộc thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ với tổng số tiền nợ 379,4 tỷ đồng, thu hồi được 142 tỷ đồng (đạt 37,4%). Cụ thể: Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp liên ngành ban hành văn bản dự kiến kế hoạch thanh tra tại 261 đơn vị, thực hiện thanh tra 100 đơn vị (chưa ra quyết định thanh tra 161 đơn vị do đã khắc phục cơ bản số tiền nợ) nợ đóng BHXH 266,3 tỉ đồng, thu hồi 95,2 tỷ đồng (đạt 35,7%); BHXH TP đã tổ chức 628 cuộc thanh tra chuyên ngành các đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ là 96,6 tỷ đồng, sau thanh tra thu hồi được 33,1 tỷ đồng (đạt 33,9 %); UBND các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 80 cuộc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền nợ 16,5 tỷ đồng, sau kiểm tra thu hồi được 13,7 tỷ đồng (đạt 83,1 %); xử phạt 03 đơn vị với số tiền: 261.249.000 đồng theo thẩm quyền.

BHXH TP thực hiện phân tích, phân loại nợ BHXH, BHYT, BHTN theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh, thời gian nợ; xác định nguyên nhân, tính chất nợ để có hình thức, biện pháp đôn đốc thu nợ cụ thể, phù hợp. Giao kế hoạch giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN đến từng cán bộ, viên chức BHXH Thành phố, yêu cầu cán bộ, viên chức tăng cường đôn đốc nợ trực tiếp tại đơn vị.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, BHXH TP phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tổ chức 43 Hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại đối với doanh nghiệp và người lao động với trên 5.160 người tham dự. Công khai danh sách các doanh nghiệp nợ BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng… Dù vậy, theo đánh giá, nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn TP. Hà Nội vẫn khá cao; ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo BHXH TP, các sở ngành đã nghe ý kiến từ đại diện các doanh nghiệp về việc để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần LILAMA 3 – đơn vị có số nợ BHXH, BHYT lớn nhất, với số tiền hơn 33 tỷ đồng trong thời gian 71 tháng, cho biết do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chưa thu hồi được nguồn thu từ một số dự án xây dựng lớn có nguồn vốn từ ngân sách nên gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc đóng BHXH, BHYT. Doanh nghiệp đã được tái cơ cấu, bước đầu đã có những khởi sắc. Trong những năm vừa qua cố gắng đóng toàn bộ số nợ BHXH, BHYT phát sinh hằng năm; số nợ cũ sẽ cố gắng khắc phục dần đến năm 2020.

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu VIT Garment, đơn vị có nhiều lao động nên số tiền đóng BHXH, BHYT hàng tháng phát sinh cũng rất lớn; khoảng 02 tỷ đồng/tháng. Lý giải về số nợ BHXH, BHYT, đại diện doanh nghiệp cho biết do đặc thù sản xuất trong lĩnh vực may mặc nên các tháng đầu năm ít đơn hàng, nguồn thu hạn chế; trong khi phải đảm bảo chi trả lương, các khoản phúc lợi cho người lao động ở dịp gần Tết Nguyên đán nên gặp khó khăn trong cân đối thu – chi, dẫn đến nợ đọng BHXH, BHYT. Đại diện doanh nghiệp này cũng cam kết sẽ bảo đảm việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi có nguồn thu – thường là quý IV hằng năm. Trong Quý 4/2018, doanh nghiệp này cũng đã nộp 23 tỷ; số nợ giảm xuống 14 tỷ. Vừa qua, cơ quan BHXH tạo điều kiện linh hoạt cho doanh nghiệp: cho phép đóng một phần tiền nợ BHXH, BHYT qua đó giải quyết các chế độ ngắn hạn của người lao động như ốm đau, thai sản đến hết tháng 12/2018. Doanh nghiệp này cũng kiến nghị cơ quan BHXH cho phép đóng một phần nợ BHXH, BHYT để giải quyết quyền lợi, chốt sổ BHXH cho số lao động đã nghỉ việc tại đơn vị này với khoảng 300 người.

Từ thực tiễn tình hình nợ đọng BHXH, BHYT và nhất là ý kiến từ phía các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý chỉ đạo: cơ quan BHXH rà soát lại tình hình nợ đọng của doanh nghiệp trên địa bàn TP, phân tích, làm rõ các nguyên nhân thực tế, từ đó đề xuất các giải pháp để cùng tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT cho người lao động. Các sở, ngành có liên quan xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến các dự án trên địa bàn có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, không để nợ cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tốt hơn và đóng BHXH, BHYT cho người lao động đúng quy định. Đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới mức 02% trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, BHXH TP quyết liệt thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời với doanh nghiệp cố tình chây ỳ. Tăng cường truyền thông để các chủ sử dụng lao động, người lao động nhận thức được trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn thủ đô./.

Lan Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam