Ứng dụng phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH

31/10/2019 11:06:51
BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát và tra cứu hành trình bưu gửi.

(ảnh minh họa)

Báo cáo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đánh giá tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2014-2019 cho biết, sau gần 05 năm triển khai thực hiện, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính công ích đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi và chi phí cho đơn vị sử dụng lao động khi giao dịch với cơ quan BHXH; giảm hồ sơ tồn đọng tại cơ quan BHXH ; Phòng ngừa tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà của cán bộ giải quyết TTHC... bước đầu tạo sự hài lòng cho các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý. Hiện 100% Bưu điện tỉnh, thành phố ký kết hợp đồng với BHXH địa phương triển khai thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ BHXH từ các đơn vị tham gia BHXH đến cơ quan BHXH và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục BHXH từ cơ quan BHXH đến các đơn vị tham gia BHXH.

BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố đã phối hợp tổ chức đã đào tạo kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ Giao dịch viên Bưu điện, Bưu tá, nhân viên điểm Bưu điện VHX (người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ các đơn vị tham gia BHXH, đội ngũ Bưu tá là người phát sản phẩm đến tận tay người dân) trong việc thực hiện các quy định về biểu mẫu, thủ tục, hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN, nắm chắc việc tiếp nhận hồ sơ BHXH, đảm bảo đúng đủ, thành phần hồ sơ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan BHXH về quy định nghiệp vụ BHXH.

Đáng chú ý, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đang phối hợp với xây dựng hệ thống phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH.Đồng thời, hai bên đã tích hợp quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp các tiện ích hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động gửi yêu cầu chuyển phát và tra cứu hành trình bưu gửi. Hiện tại phần mềm này đang triển khai thử nghiệm tại địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn từ tháng 5/2019. Cụ thể, tại địa bàn TP Hà Nội: Bưu điện TP Hà Nội sẽ nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ các đơn vị sử dụng lao động chuyển cho cơ quan BHXH; nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ cơ quan BHXH chuyển trả cho các đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt, hệ thống chuyển phát hồ sơ BHXH còn liên thông dữ liệu với hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam để các bên theo dõi, định vị, kiểm tra, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến kể từ khi nhận đến khi trả kết quả giải quyết hồ sơ cho đơn vị sử dụng lao động; đảm bảo an toàn, chính xác, đúng thời gian theo quy định. Kết quả, từ tháng 5/2019 đến nay đã thực hiện được 481.746 hồ sơ, trong đó chiều đi là 159.467 hồ sơ; chiều về là 322.279 hồ sơ.

Tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, BHXH tỉnh Lạng Sơn triển khai thí điểm tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm chuyển phát phát hồ sơ BHXH. Phần mềm kết nối liên thông ba đơn vị: BHXH Tỉnh/Thành phố, Bưu điện tỉnh/Thành phố và Đơn vị sử dụng lao động.

Trong đó quy định, đối với đơn vị sử dụng lao động: khi có yêu cầu chuyển hồ sơ cho cơ quan BHXH thì đơn vị sử dụng lao động thao tác trên phần mềm hệ thống gửi yêu cầu chuyển phát hồ sơ BHXH và tra cứu thông tin giám sát hồ sơ trên hệ thống theo dõi: quá trình chuyển phát hồ sơ, tình trạng xử lý từng thành phần hồ sơ, thống kê số lượng hồ sơ qua Bưu điện, giảm chi phí di chuyển.

Đối với cơ quan BHXH: cơ quan BHXH nhập phiếu hẹn trên hệ thống phần mềm sau đó đóng gói gửi cho Bưu điện để hoàn thiện chuyển phát tới đơn vị sử dụng lao động; đồng thời thống kê giám sát hồ sơ trên hệ thống phần mềm này; giảm tải công việc cho cán bộ BHXH khi tiếp nhận và trả lời đơn vị sử dụng lao động, tập trung vào công tác chuyên môn.

Đối với Bưu điện: tra soát dữ liệu trên hệ thống để nhận thông tin hồ sơ cần tiếp nhận tại địa chỉ; Bưu điện tiếp nhận tại cơ quan BHXH phát cho đơn vị sử dụng lao động hoặc ngược lại. Điều này giúp giảm thời gian khai thác nâng cao chất lượng phục vụ, quản lý được sản lượng chuyển phát hồ sơ BHXH nhanh chóng.

Kết quả, từ tháng 8/2019, đã thực hiện 1.960 hồ sơ, trong đó chiều đi là 1.730 hồ sơ, chiều về là 230 hồ sơ./.

Nguyễn Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam