Ủy ban MTTQ và BHXH tỉnh Hải Dương phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

10/01/2018 20:07:10
Ngày 09/01/2018 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và BHXH tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ký kết và triển khai chương trình phối hợp công tác về thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2018- 2020 .

Theo đó, chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và BHXH tỉnh nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, BHXH đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời động viên nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; nâng cao hiệu quả Chiến lược phát triển ngành BHXH; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đến năm 2020...

Trên cơ sở 6 nội dung Chương trình phối hợp, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động cụ thể theo từng năm; theo đó Uỷ ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đưa nội dung vận động "Toàn dân tham gia BHYT" vào tiêu chí, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" hàng năm. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT chuyển đến cơ quan BHXH cùng cấp giải quyết. Cơ quan BHXH có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, thống nhất về nội dung, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; định kỳ quý I hàng năm, lãnh đạo hai bên sẽ có buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả phối hợp đã đạt được và bàn nội dung phối hợp của năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1 và tháng 2/2018 Uỷ ban MTTQ và BHXH tỉnh sẽ phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, tổ chức sát hạch và cấp thẻ nhân viên đại lý thu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và một số tổ chức thành viên làm nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT; tổ chức ký Hợp đồng đại lý thu tại cấp huyện. Với nội dung tuyên truyền đơn giản, ngắn gọn có sức thuyết phục cao sẽ giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT từ đó tích cực tham gia và vận động người khác tham gia, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà Đảng, Nhà nước giao, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.

Hồng Nhung

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam