Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em DTTS ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi

05/09/2019 07:54:21
Cả nước hiện có khoảng gần 5,6 triệu trẻ em nghèo đa chiều. Trong đó 50% trẻ em dân tộc thiếu số là trẻ em nghèo. Hơn 36% trẻ em dân tộc thiểu số còn chưa được dùng nước sạch, dịch vụ y tế, chưa được tiếp cận kịp thời các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Tỷ lệ học sinh mầm non đến trường ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã miền núi đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em. Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 960/KH-UBDT ngày 27/08/2019.

Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2025, tăng cường công tác truyền thông, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, phản ánh, giới thiệu các trường hợp trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; những địa phương, cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thiếu các công trình phúc lợi vì trẻ em hoặc có các công trình, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu của trẻ em... kịp thời giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế để vận động đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em.

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dịp các sự kiện, các ngày lễ, Tết như Tháng Hành động Vì trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, Khai giảng năm học mới hoặc vào những dịp gặp mặt trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... nhằm thu hút sự quan tâm đông đảo của các lực lượng xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong nước và quốc tế đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú trọng công tác vận động trực tiếp. Chủ động tiếp cận và duy trì mối quan hệ thường xuyên với các đối tác, các nhà tài trợ có tiềm năng; có kế hoạch và định hướng vận động cụ thể, giới thiệu những địa chỉ, cung cấp những thông tin cần thiết, chính xác đến nhà tài trợ, để nhà tài trợ lựa chọn giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thường xuyên kết nối và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các cơ sở y tế tổ chức các hoạt động thiện nguyện đến thăm, khám chữa bệnh, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em; tặng đồ ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng dụng cụ, phương tiện cho các công trình phúc lợi vì trẻ em... ở những địa phương, cơ sở còn khó khăn nhằm tạo điều kiện cho trẻ em dân tộc thiểu số được tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí tại cộng đồng.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số. Xây dựng tài liệu hướng dẫn, chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên có liên quan ở trung ương và địa phương cơ sở tham gia thực hiện công tác vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực vận động được từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Phối hợp với các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi đánh giá nhu cầu cần hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số để triển khai thực hiện; xây dựng triển khai thí điểm và phát triển các mô hình tư vấn, hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và tham gia các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí tại cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn lực vận động được đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Rà soát, nghiên cứu, kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản có liên quan đến công tác vận động nguồn lực xã hội nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá và nắm tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trong công tác vận động và sử dụng nguồn lực xã hội thực hiện Đề án.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam