Về hưởng tuất theo suất nuôi dưỡng khi thân nhân qua đời

18/06/2020 09:14:23
Bà Nguyễn Thị Mạch (Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) hỏi: Tôi năm nay 55 tuổi, không nghề nghiệp, độc thân, bị bệnh tim bẩm sinh, có chứng nhận suy giảm sức khỏe 81%. Bố tôi là cán bộ hưu trí, đã mất từ tháng 10/2019. Khi bố tôi còn sống, tôi sinh sống cùng nhà và phụ thuộc vào kinh tế của bố. Được biết, theo chế độ BHXH về tử tuất, tôi sẽ được hưởng tuất theo suất nuôi dưỡng từ khi bố tôi mất. Vậy, cụ thể như thế nào xin cho tôi được biết?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

- Điểm b khoản 1 Điều 67 Luật BHXH quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng gồm: Đang hưởng lương hưu.

- Điểm a khoản 2 Điều 67 Luật BHXH quy định về trường hợp thân nhân là con hưởng trợ cấp tuất hằng tháng: Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai.

- Khoản 1 Điều 68 Luật BHXH quy định: Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, với trường hợp của bà Mạch, bà được đề nghị giải quyết hưởng chế độ tuất trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng với mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam