Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

10/10/2018 08:37:49
Một bạn đọc hỏi: Công ty tôi có 80 công nhân, hiện đóng BHXH bắt buộc cho 50 công nhân. Còn lại 30 người thì có 10 người đã hưởng lương hưu, 20 người không muốn tham gia BHXH vì nếu họ đến tuổi nghỉ hưu cũng không đủ điều kiện về hưu do thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm. Với những người không tham gia BHXH công ty tôi trả trợ cấp BHXH theo lương hàng tháng trên bảng lương. Nếu cơ quan BHXH kiểm tra thì công ty tôi sẽ phải chịu mức phạt như thế nào theo Luật BHXH hiện hành?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đối với người sử dụng lao động có hành vi đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH phạt tiền từ mức 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biển bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc truy nộp số tiền BHXH bắt buộc, BHTN chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH trong năm đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Theo quy định tại Điều 7 nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, khi vi phạm không đóng BHYT đối với mỗi người lao động phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đóng đủ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT, buộc hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả trong khám bệnh, chữa bệnh (nếu có), buộc nộp số tiền phải đóng và lãi phát sinh của số tiền phải đóng vào tài khoản thu của Quỹ BHYT.

Điều 126 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định, người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ từ 06 tháng trở lên, đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm thì:

- Phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm nếu trốn đóng bảo hiểm từ 50 đến 300 triệu đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.

- Phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm nếu phạm tội 2 lần trở lên; trốn đóng bảo hiểm từ 300 triệu đến 01 tỷ đồng; trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

- Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu trốn đóng bảo hiểm 1.000.000.000 đồng trở lên; trốn đóng bảo hiểm cho 200 người trở lên; không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

Ngoài ra, Điều 216 còn quy định, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam