Vì sao nhà trường tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên?

16/09/2017 11:51:26

Trách nhiệm triển khai BHYT học sinh, sinh viên của Ngành Giáo dục và Đào tạo đã được quy định rõ trong Luật BHYT (Ảnh minh họa)

Anh Lương Gia Khánh ở Hà Nội hỏi: Cứ đến đầu năm học, tôi lại thấy nhà trường đôn đốc thu BHYT học sinh, sinh viên cùng các khoản thu của trường, như vậy có đúng không? Ngành Giáo dục và Đào tạo sao lại thực hiện thu BHYT?

Trả lời:

Luật BHYT quy định BHYT là loại hình bảo hiểm bắt buộc toàn dân với mục đích để mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT. Để đạt mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, các cấp, các ngành đều có trách nhiệm triển khai BHYT đến nhóm đối tượng mình quản lý. Đối với đối tượng học sinh, sinh viên thuộc quản lý của Ngành Giáo dục và Đào tạo, tại Điều 7b Luật BHYT có quy định

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trong công tác BHYT học sinh, sinh viên như sau:

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, bao gồm:

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm tham gia BHYT của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập, kiện toàn hệ thống y tế trường học để chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với trẻ em, học sinh, sinh viên.

Như vậy việc nhà trường tổ chức thu BHYT học sinh, sinh viên là đúng quy định của pháp luật. Học sinh, sinh viên là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước, tham gia BHYT không chỉ giúp các em được chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thể chất để học hành, mà còn giúp các em có ý thức thực hành pháp luật và chia sẻ cộng đồng./.

BS. Vũ Xuân Bằng

Phó Trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam