Việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng người có công với cách mạng thuộc đầu mối nào quản lý?

31/08/2017 08:42:30

Bảo đảm cho người có công được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước với một thế hệ đã hy sinh xương máu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc (Ảnh minh họa)

Anh Trần Văn Nam ở Quảng Trị hỏi: Bố tôi là người có công với cách mạng. Xin hỏi việc đề xuất cấp thẻ BHYT cho những đối tượng như bố tôi do ai quản lý?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 7a Luật BHYT và Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, bao gồm:

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng là thân nhân liệt sỹ quy định ở trên;

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở dạy nghề.

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy bố anh Nam là đối tượng người có công với cách mạng, việc xác định, quản lý, đề xuất cấp thẻ BHYT cho ông do Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý./.

 BS. Vũ Xuân Bằng

Phó trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam