Việc hỗ trợ BHYT cho hộ vừa thoát nghèo, cận nghèo chỉ gia hạn hàng năm

15/01/2020 09:00:52
Tại Kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, cử tri huyện Mỹ Xuyên kiến nghị cần gia hạn thêm 02 năm việc hỗ trợ BHYT cho hộ vừa thoát nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Liên quan đến vấn đề này, BHXH tỉnh Sóc Trăng vừa có văn bản chính thức trả lời kiến nghị của cử tri.

(Ảnh minh họa)

Về hỗ trợ BHYT cho hộ vừa thoát nghèo, hộ cận nghèo, tại Quyết định số 705/QĐ-TTg, ngày 08/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo, có quy định đối tượng hộ nghèo mới thoát nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Tuy nhiên, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT lại không đề cập đến đối tượng mới thoát nghèo; do đó, đối tượng mới thoát nghèo được hỗ trợ giống như đối tượng cận nghèo là 70% chi phí tham gia BHYT.

Về 30% chi phí còn lại, hàng năm, địa phương cân đối nguồn ngân sách trình HĐND tỉnh xem xét mức hỗ trợ. Cơ quan BHXH gia hạn thẻ BHYT căn cứ theo danh sách phê duyệt hàng năm của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, việc hỗ trợ BHYT cho hộ vừa thoát nghèo, cận nghèo chỉ có thể gia hạn hàng năm, chưa có cơ sở để gia hạn thêm 02 năm như kiến nghị của cử tri.

BHXH tỉnh Sóc Trăng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam