Vĩnh Long: Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2018-2020

09/07/2019 17:09:14
Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi của nhân dân, người lao động, góp phần củng cố An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Tổ Thu nợ tiền BHXH, BHYT.

(Ảnh minh họa)

Trong đó, theo Quyết định số 1692/QĐ-UBND, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giai đoạn 2018-2020 của tỉnh Vĩnh Long gồm 35 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời là Trưởng ban; Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Nguyễn Bá Thanh là Phó Trưởng ban Thường trực. Thành viên Ban Chỉ đạo có đại diện của Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh vã Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bưu điện tỉnh, Thanh tra tỉnh, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy... Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN hằng năm; phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; định kỳ báo cáo sơ kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm, tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, báo cáo định kỳ về UBND tỉnh và Trung ương.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND, Tổ Thu nợ tiền BHXH, BHYT gồm 15 thành viên, do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Quốc Thuấn là Tổ trưởng; Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Nguyễn Bá Thanh là Tổ phó Thường trực; các thành viên còn lại của Tổ là đại diện BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát Kinh tế PC46). Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Thu nợ là rà soát, thống kê các doanh nghiệp được thành lập, tổng hợp các đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia BHXH, BHYT hoặc có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài trên địa bàn quản lý; xây dựng kế hoạch, biện pháp vận động tuyên truyền đối với đơn vị chưa tham gia và đôn đốc thu hồi nợ; tổ chức thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ, khởi kiện ra toàn các đơn vị cố tình nợ; xây dựng dự toán chi phí hỗ trợ nhiệm vụ phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra, truy thu, thu nợ được tính trên hiệu quả công việc cho từng đợt triển khai trình Giám đốc BHXH tỉnh Vĩnh Long quyết định, nguồn kinh phí lấy từ nguồn lệ phí thu BHXH, BHYT theo quy định.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam