Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

30/08/2019 10:38:40
Để chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân, mọi người lao động, trong thời gian qua BHXH tỉnh Vĩnh Phúc đã luôn dành sự ưu tiên đặc biệt cho công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, BHYT và luôn đặt mục tiêu là phải làm tốt làm hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để thông qua công tác này sẽ tạo ra một chiếc cầu nối vững chắc, đưa nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, người lao động.

Bảo hiểm xã hội thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tự nguyện tại xã Định Trung

Xuất phát từ tình hình tham gia BHXH, BHYT tại địa phương cho thấy, ngoài đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp có trách nhiệm phải tham gia theo hình thức bắt buộc thì còn có nhiều người dân là người nông dân, lao động phi chính thức chưa tham gia BHXH, BHYT, tức là còn nằm ngoài lưới an sinh xã hội, trong tương lai sẽ trở thành những người yếu thế khi không may mất phải ốm đau, bệnh tật hoặc khi về già sẽ không có lương hưu.

Báo cáo cho biết, tính đến hết thời điểm tháng 12/2018 toàn tỉnh có 965.161 người tham gia BHYT, đạt lệ bao phủ 88,6% dân số và mới có 193.090 người tham gia BHXH. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 190.376 người; tham gia BHXH tự nguyện là 2.714 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 29 % lực lượng lao động. Theo thống kê chung của toàn tỉnh còn có hơn 123.000 người chưa tham gia BHYT và gần 400.000 người trong độ tuổi lao động chưa tham gia BHXH. Trong đó, đối tượng chưa tham gia BHYT chủ yếu thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình và đối tượng chưa tham gia BHXH ngoài người lao động nằm trong các doanh nghiệp nhỏ, lẻ thì người lao động chưa tham gia BHXH thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Đứng trước thực trạng đó, với chức năng của văn phòng là đơn vị tham mưu, giúp việc và trực tiếp tổ chức, thực hiện công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh. Do đó, bước sang 2019, văn phòng đã tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và hình thức tuyên truyền phát huy hiệu quả cao nhất là tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại cho người dân, người lao động tại cơ sở và hướng tới đối tượng đích là người dân thuộc đối tượng là người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ lẻ.

Để chuẩn bị cho hội nghị có thể đạt kết quả cao, BHXH tỉnh đã luôn tìm hiểu và đưa ra những cách thức triển khai không theo lối mòn, rập khuôn mà đưa ra nội dung, phương pháp triển khai sáng tạo. Đồng thời, vận dụng chính sách vào trong thực tiễn một cách dễ hiểu nhất.

Trước mỗi hội nghị tuyên truyền, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị như: tham mưu UBND huyện, thành phố ban hành công văn gửi UBND xã, phường, thị trấn để chỉ đạo việc tổ chức hội nghị. Do vậy, trong quá trình BHXH huyện, thành phố tổ chức hội nghị đã nhận được sự phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn, coi đây là nhiệm vụ của UBND cấp huyện giao cho UBND cấp xã, thông qua đó cho thấy chính sách BHXH, BHYT đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất nhiệt tình, sát sao từ chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, nội dung của hội nghị tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nội dung giới thiệu về chính sách BHXH, BHYT để cho người dân dễ hiểu nhất, BHXH tỉnh đã biên soạn bài giảng theo hướng dễ nghe, dễ hiểu dễ thực hiện, chỉ tập trung vào những điểm nổi bật nhất, những điểm mới nhất liên quan đến mức đóng; mức hưởng; quyền lợi của người tham gia thụ hưởng; những bài toán kinh tế; bản minh họa mức đóng, mức hưởng, những ví dụ điển hình mà các báo cáo viên đạt tích lũy được trong quá trình di chuyển chuyển ở các địa phương để làm phong phú thêm bài tuyên truyền và tạo sự tin tưởng cao từ người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tại hội nghị cũng đã giới thiệu với người dân những đại lý thu cụ thể trên từng địa bàn xã, phường, thị trấn để người dân thuận tiện liên hệ và tham gia. Ngoài ra, nếu người dân nào có nhu cầu tham gia ngay tại hội nghị tuyên truyền thì BHXH huyện, thành phố đã tổ chức in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trong ngày cho người tham gia tại hội nghị. Do đó, Đã tạo ra sự lan tỏa rất lớn về chính sách BHXH, BHYT sau mỗi hội nghị tuyên truyền.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại cho công nhân lao động tại 120 doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Yên Lạc, Lập Thạch và Tam Đảo. Tại hội nghị đã đi sâu, nhấn mạnh vào những quy định mới của Luật BHXH năm 2014, đi sâu phân tích lợi ích thiết thực của việc tham gia BHXH, tích lũy thời gian tham gia BHXH thông qua việc tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc khi không tham gia BHXH bắt buộc thì người lao động có thể về địa phương để tham gia BHXH tự nguyện cho đủ điều kiện để được hưởng lương hưu cũng như những bất lợi mà người lao động phải gánh chịu khi nhận BHXH một lần. Do đó, tuy số lượng người lao động nghỉ việc năm sau cao hơn năm trước nhưng số người đến cơ quan BHXH đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần đã không tăng mà thậm chí giảm đi so với trước đây vì khi không làm thì người lao động đã đến các đại lý thu của địa phương để đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 251 hội nghị tuyên truyền, đối thoại tại cơ sở, vụ hội nghị đã được tổ chức đến từng thôn, tổ dân phố và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đã phát triển mới thông qua hình thức tổ chức hội nghị tăng rất nhanh, tăng gấp hơn hai lần so với đối tượng tăng mới của năm 2018, nếu như cả năm 2018, toàn tỉnh mới tăng mới được 1.051 người thì 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tăng mới được 2.197 người. 06 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đạt 30,6% lực lượng lao động tham gia BHXH và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,56% dân số vượt 5,06% so với chỉ tiêu chính phủ giao./.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam