Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT

11/09/2017 09:38:25
BHXH tỉnh Vĩnh Phúc triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng hộ gia đình nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT trong năm 2017 là 82,1%.

Ảnh minh họa.

Để tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia BHYT, BHXH tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các phần mềm trong việc cấp thẻ BHYT, quản lý công tác thu, giám định BHYT, lưu trữ quản lý hồ sơ...

BHXH tỉnh Vĩnh Phúc cũng chủ động phối hợp với Sở Y tế rà soát các thủ tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh nhằm hạn chế phiền hà, bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo lòng tin cho người tham gia BHYT.

Vĩnh Phúc đã trích kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng khi tham gia BHYT có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; người từ 60 - 70 tuổi được hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT; hỗ trợ 50% kinh phí cho người từ 70 - 80 tuổi và 20% kinh phí cho người thứ nhất trong gia đình mua thẻ BHYT.

Kiện toàn hệ thống mạng lưới đại lý thu BHYT theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị, phù hợp quy định của Luật BHYT...

Với những giải pháp tích cực, chủ động, đến nay, các chính sách, chế độ BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến hết tháng 06/2017, tỷ lệ bao phủ BHYT của Vĩnh Phúc đạt 81,7% với gần 880.000 người tham gia, trong đó, tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT chiếm 38%./.

Trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTG ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020 được phân bổ cụ thể, chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn tỉnh hàng năm lần lượt là 76,5 (2016), 82,1% (2017), 84,9% (2018), 87,7% (2019) và 90,2% (2020).

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam