Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ: Tổ chức tháng vận động người dân tham gia BHYT

09/03/2018 15:09:55
Ban chỉ đạo thực hiện BHYT huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ tổ chức lễ mít tinh, diễu hành ra quân vận động nhân dân trên địa bàn tham gia BHYT, với sự tham gia của hơn 500 đại biểu tham dự; gồm có các đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, đội ngũ y bác sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân.

Tính đến hết năm 2017, toàn huyện Vĩnh Thạnh có 92.941/117.855 người dân tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 78,86%, tăng 4,36% so với năm 2016. Chất lượng khám, chữa bệnh BHYT dần được nâng lên, đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo nền tảng thực hiện giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo đảm đảm An sinh xã hội trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Đoàn Trung Kiên- Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân huyện Vĩnh Thạnh, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHYT của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Nhận thức về vai trò của BHYT một số nơi còn chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một vài cấp ủy, chính quyền còn chưa quyết liệt; công tác truyền thông chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng việc trốn đóng, nợ đóng BHYT còn xảy ra. Phát triển BHYT hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, tính bền vững chưa cao, những người đã tham gia BHYT trong năm nếu không bị ốm đau, không sử dụng dịch vụ y tế thường không muốn tham gia BHYT trong những năm tiếp theo.
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu BHYT toàn dân theo Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị liên quan trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trốn đóng, cố tình nợ đọng, lạm dụng hoặc trục lợi quỹ BHYT. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT và không phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có thẻ BHYT và người không có thẻ BHYT, qua đó nâng cao tính hấp dẫn của BHYT.
Hai là, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân.
Ba là, với vai trò chủ công, Ngành Y tế và cơ quan BHXH phải luôn chủ động, phối hợp trong tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, hai ngành phải luôn phối hợp trong công tác chuyên môn:
- Tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh. Kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện, gắn kết với các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm.
Bốn là, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài truyền thanh: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về khám chữa bệnh BHYT, để các tầng lớp nhân dân nâng cao hiểu biết về quyền lợi, tính nhân đạo của chính sách BHYT để tích cực tham gia.
Năm là, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tại xóm, ấp để góp phần tăng tỷ lệ ngưới dân tham gia BHYT.
Sáu là, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của hệ thống chính trị trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia BHYT.
Sau phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện, đông đảo đại biểu dự buổi lễ mittinh diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của huyện, nhằm phát động một cuộc ra quân tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia BHYT./.

Gia Bảo 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam