Vụ hợp tác quốc tế, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2018

11/01/2018 14:17:16
Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) BHXH Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức (CCVC) và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị đã điểm lại các hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở trong năm 2018. Mặc dù số lượng CCVC ít và có nhiều biến động nhưng Vụ Hợp tác quốc tế đã hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao. Có được thành tích trên là do sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực của tập thể công chức viên chức trong Vụ và sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam...

Tại Hội nghị, lần đầu tiên Vụ HTQT xây dựng Kế hoạch tổng thể các hoạt động chính năm 2018 với các mốc thời gian cụ thể, thuận tiện để theo dõi, nắm bắt tiến độ công việc. Đây là một sáng kiến mới, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể Vụ HTQT trong việc nâng cao chất lượng công việc, hướng tới sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác.

Cũng tại Hội nghị, Vụ Hợp tác quốc tế đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể CCVC nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2018 đã được Tổng Giám đốc phê duyệt, xây dựng đội ngũ công chức viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy và gương mẫu.../.

T.Hương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam