WHO: Hằng năm, tổng số ca sốt rét mới trên toàn cầu vượt hơn 200 triệu ca

07/08/2019 15:04:30
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), giai đoạn từ 2015 đến nay, số người mắc bệnh sốt rét không hề giảm bớt như kỳ vọng của các quốc gia trên thế giới: Hằng năm, tổng số ca sốt rét mới trên toàn cầu vẫn vượt hơn 200 triệu ca; ước tính, cứ 02 phút lại có 01 trẻ em tử vong vì căn bệnh có thể dự phòng và điều trị này.

Trong những năm qua, y học thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong phòng, chống bệnh sốt rét song vẫn còn rất xa mới đạt được mục tiêu xoá bỏ hoàn toàn căn bệnh này. Hằng năm, tổng số ca sốt rét mới trên toàn cầu vẫn vượt hơn 200 triệu ca; ước tính, cứ 02 phút lại có 01 trẻ em tử vong. Hệ luỵ là gây thiệt hại cho các quốc gia về chất lượng nguồn nhân lực; cho hệ thống y tế; giảm năng suất lao động và suy thoái tăng trưởng kinh tế...; do đó, năm 2019, WHO phối hợp với Tổ chức Hợp tác RBM về chấm dứt Sốt rét, Ủy ban Liên minh Châu Phi và các tổ chức khác thúc đẩy Chương trình Loại trừ sốt rét bắt đầu từ bạn - một chiến dịch cấp cơ sở nhằm mục đích đưa bệnh sốt rét vào trong chương trình nghị sự chính trị, huy động thêm các nguồn lực; trao quyền cho các cộng đồng chủ động dự phòng, điều trị bệnh sốt rét.

Chiến dịch “tuyên chiến” với bệnh sốt rét lần đầu tiên được triển khai tại Senegal vào năm 2014, từ đó đến nay, thu hút tất cả thành phần xã hội tham gia, từ các chính khách, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế và y tế, các công ty thuộc khu vực tư nhân được hưởng lợi từ lực lượng lao động khoẻ mạnh (không mắc bệnh sốt rét), các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét...

Kết quả rút ra là đầu tư vào chăm sóc sức khỏe toàn cầu là cách tốt nhất để đảm bảo rằng, tất cả các cộng đồng đều có thể tiếp cận với các dịch vụ cần thiết phòng, chống bệnh sốt rét. Việc trao quyền cho cá nhân, cộng đồng thông qua sáng kiến cơ sở như các chiến dịch chấm dứt bệnh sốt rét có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiến trình của cuộc chiến phòng, chống bệnh sốt rét toàn cầu. Từ đó, WHO đưa ra cách tiếp cận mới để phòng, chống bệnh sốt rét, đặc biệt là ở các quốc gia có gánh nặng bởi căn bệnh này cao nhất.

Cách tiếp cận được xây dựng dựa trên 04 trụ cột: Nỗ lực của các Chính phủ (chính trị) để giảm tỷ lệ tử vong gây ra do bệnh sốt rét; xây dựng hệ thống thông tin chiến lược để tuyên truyền về bệnh sốt rét; các hướng dẫn, chính sách và chiến lược tốt hơn trong phòng, chống bệnh sốt rét; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong phòng chống sốt rét cấp Quốc gia. Trong đó, trụ cột đầu tiên quan trọng nhất, cần kêu gọi nhà lãnh đạo của các quốc gia bị ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét chuyển cam kết chính trị đã tuyên bố của họ thành các nguồn lực và hành động thực tế để cứu sống nhiều người hơn, đồng thời, phê chuẩn các chiến dịch thu hút cộng đồng, tạo thúc đẩy 01 cách có trách nhiệm và có tính hành động cao.

BS.Phan Kim (Theo WHO)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam