Xã luận: Khát vọng mùa xuân

30/01/2019 12:20:39
Vinh dự, tự hào được Đảng, Chính phủ giao trọng trách tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, những trụ cột chính quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, BHXH Việt Nam qua 24 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành Quỹ an sinh lớn nhất, thể hiện tập trung, sinh động tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Đến hết năm 2018, đã có 88,5% dân số tham gia BHYT, trên 14,6 triệu lao động tham gia BHXH, việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT đã góp phần tạo dựng và củng cố lòng tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho con người, vì con người, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 2018 đi qua, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Lần đầu tiên kể từ năm 2008, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 7,08%, trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô GDP tăng mạnh, đạt trên 5,5 triệu tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Điều đáng mừng là tăng trưởng cao trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tốt và ngày càng được củng cố. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ ở mức 3,54%, các cân đối lớn được đảm bảo, thể hiện các chính sách vĩ mô được điều hành rất linh hoạt, hiệu quả.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, cải thiện, tạo việc làm cho 1,65 triệu lượt người; tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 3,1%. Lĩnh vực BHXH nhận được sự quan tâm đặc biệt, được Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận, ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH, khẳng định “Bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”. Công tác y tế, dân số được đẩy mạnh; 88,5% dân số tham gia BHYT, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân, là một thành tựu vượt bậc trong điều kiện kinh tế nước ta, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Đánh giá thành tựu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Kết quả toàn diện trên các mặt của năm 2018 đã góp phần quan trọng tạo không khí hào hứng, phấn khởi trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước”.

Chúng ta bước vào năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Năm 2019, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chúng ta nhớ tới lời căn dặn của Người: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”; quyết tâm phấn đấu thực hiện thật tốt di nguyện của Người suốt cuộc đời hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do cho Nhân dân và mong muốn đời sống dân sinh luôn phồn vinh, hạnh phúc, “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...”,

Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Chính phủ ban hành các Nghị quyết số 01 và 02 ngày 01/01/2019 về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên lĩnh vực văn hóa, xã hội Chính phủ xác định: Phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng “không để ai ở lại phía sau”. Tập trung chuẩn bị, triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, chính sách BHXH và công tác y tế, dân số trong tình hình mới. Tiếp tục giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tập trung xây dựng hệ thống thông tin y tế, chống lạm dụng BHYT; phát triển công nghiệp dược, y học cổ truyền...

Vinh dự, tự hào được Đảng, Chính phủ giao trọng trách tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, những trụ cột chính quan trọng của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, BHXH Việt Nam qua 24 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành Quỹ an sinh lớn nhất, thể hiện tập trung, sinh động tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Đến hết năm 2018, đã có 88,5% dân số tham gia BHYT, trên 14,6 triệu lao động tham gia BHXH, việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT đã góp phần tạo dựng và củng cố lòng tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho con người, vì con người, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát huy thành tựu đã đạt được, nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào và trọng trách được giao; quán triệt sâu sắc tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, phương châm chỉ đạo của Chính phủ; toàn Ngành nỗ lực, quyết tâm cao, đề ra chương trình, kế hoạch cùng các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp, sát thực tế; hưởng ứng và thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động, với chủ đề: “Công chức, viên chức ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam”. Những việc làm và kết quả tốt đẹp đó chắc chắn góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo đảm An sinh xã hội và BHXH, BHYT toàn dân; sâu xa hơn, chính là góp phần thực hiện khát vọng xây dựng, phát triển bền vững đất nước để “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”, non sông ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu” như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn./.

Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam