Xã luận: Khí thế mới, thành công mới

12/02/2018 09:42:09

Năm 2017 đi qua để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và những cung bậc cảm xúc khó quên. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta vẫn có bước phát triển nhanh, toàn diện trên hầu khắp các lĩnh vực. Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, vượt kế hoạch đề ra, là mức cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở mức thấp, khoảng 3,5% so với GDP. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục, 51,5 tỷ USD. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, vượt mốc 950 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt 425 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Số doanh nghiệp được thành lập mới đạt gần 127.000 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với năm 2016. Mặc dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, nhưng nông nghiệp vẫn tăng 2,9%, gấp 4 lần so với năm 2016; kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 36 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước tới nay. Khu vực dịch vụ có bước phát triển vượt bậc, tăng 7,44%, mức cao nhất kể từ năm 2008; khách du lịch quốc tế đạt gần 13 triệu lượt người, tăng khoảng 30% so với năm 2016. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh chuyển biến tích cực. So với năm 2016, xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc (từ 82 lên vị trí 68/190 nền kinh tế); chỉ số năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc (từ 60 lên 55/137 nền kinh tế)…
Các mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, an ninh quốc phòng thực hiện hiệu quả; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; duy trì môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác, giữ vững quan hệ với các nước láng giềng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Năm 2017, An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm chăm lo, bảo đảm; đặc biệt công tác BHXH, BHYT có bước phát triển vượt bậc, được xã hội ghi nhận cả về số lượng người tham gia và chất lượng phục vụ. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 86% dân số cả nước, vượt 3,4% chỉ tiêu Chính phủ giao. Số người tham gia BHXH đạt 13,9 triệu người, chiếm khoảng 27% lực lượng lao động. Tổng thu toàn Ngành đạt trên 291 ngàn tỷ đồng, vượt 1,6% kế hoạch được giao; tổng chi trên 270 ngàn tỷ đồng; nợ BHXH, BHYT được duy trì ở mức dưới 3%, giảm 0,8% so với năm 2016. Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được bảo đảm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, tạo nên những bước đột phá quan trọng; được xã hội, người dân đánh giá cao.
Kết quả công tác của toàn Ngành BHXH năm 2017 góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm An sinh xã hội; tạo khí thế mới, khởi sắc mới cho năm 2018 -  là năm thứ ba của nhiệm kỳ khoá XII, năm bản lề quyết định thắng lợi của việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm do Đại hội XII của Đảng đề ra.
Năm 2018, được coi là một năm có ý nghĩa đặc biệt trong thực hiện Phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH giai đoạn 2016-2020 và Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chủ đề thi đua yêu nước năm mới 2018 được toàn Ngành xác định: Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; với các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tập trung tối đa mọi nguồn lực, nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 27,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN chiếm tỷ lệ 23,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 87,5% dân số cả nước; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao cho đơn vị và số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành dưới 2,5% trên tổng số phải thu; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia và hưởng chế độ; sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH, BHYT…/.
Năm mới Mậu Tuất 2018 đã tới, khí thế mới, quyết tâm mới, thành công mới!

Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam