Xác nhận thời gian tham gia BHXH trường hợp thất lạc quyết định phục viên, xuất ngũ

06/10/2019 22:31:20
Một bạn đọc hỏi: Tôi hiện đang công tác tại 01 đơn vị và tham gia đóng BHXH bắt buộc. Trước đây, tôi có thời gian tham gia Quân đội từ tháng 03/1981 đến tháng 06/1985 (không còn Quyết định phục viên, xuất ngũ do bị thất lạc), tôi đã đến Sư đoàn đóng quân cũ để chứng nhận thời gian công tác tại đơn vị (kèm theo Danh sách quân số xuất ngũ hiện lưu trữ tại đơn vị) và đến Ban Chỉ huy quân sự huyện để xác nhận trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg. Xin hỏi các giấy tờ của tôi như trên đã đủ căn cứ tính thời gian công tác trong Quân đội chưa?

(Ảnh minh hoạ)

 

Trả lời:

Căn cứ các giấy tờ mà ông (bà) đã hỏi thì thời gian công tác trong quân đội của ông (bà) thuộc đối tượng được cộng nối với thời gian công tác sau này để tính hưởng BHXH theo quy định tại Công văn số 3079/CS-NC ngày 17/09/2018 của Cục Chính sách thuộc Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng về tính thời gian công tác trong Quân đội.

Đề nghị ông (bà) lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo các giấy tờ trên nộp cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam