Xây dựng diễn đàn khoa học, phương tiện truyền thông thiết thực, hiệu quả

21/12/2018 12:06:43
Thấm thoắt đã 20 năm ngày thành lập Tạp chí BHXH, với nhiều xúc cảm chân thành trong nhiều năm cộng tác với Tạp chí BHXH, gắn bó với chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi và chuyên mục Nhìn ra thế giới, từ góc độ của một người làm công tác nghiên cứu khoa học, tôi vẫn phải khiêm nhường mà công nhận rằng: Tạp chí BHXH - nguồn tài liệu quý giá cả về lý luận và thực tiễn BHXH.

Cộng tác viên, Biên tập viên Tạp chí BHXH nhận bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (23/12/2008)

Cùng với các chuyên mục khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người đọc cũng như sự đa dạng hóa đối tượng yêu thích và đọc Tạp chí, Tạp chí BHXH - về góc độ lý luận - đã là một diễn đàn thu hút được các nhà khoa học trao đổi lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước về an sinh xã hội và BHXH. Nếu ai đó có điều kiện theo dõi và thống kê lại các bài đã được đăng đàn từ khi phát hành Tạp chí BHXH đến nay đã làm rõ những nội dung lý luận sau: - Lịch sử về sự hình thành về phát triển
về An sinh xã hội và BHXH trên thế giới và ở Việt Nam. - Phân tích chuyên sâu lý luận về An sinh xã hội và BHXH trên thế giới và khả năng vận dụng ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế cho phù hợp với những điều kiện kinh tế xã hội cụ thể của Việt Nam trong từng giai đoạn. - Phân tích thực tiễn về chính sách chế độ BHXH, BHYT, BHTN và thực tiễn về tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở Việt Nam có tác dụng giúp các nhà hoạch định chính sách, nhất là vào những kỳ xây dựng và sửa đổi pháp luật của Quốc hội, Tạp chí BHXH đã trở thành một công cụ lý luận và thực tiễn quan trọng, thiết thực giúp các đại biểu Quốc hội tham khảo khi quyết định hoàn thiện Luật pháp về lĩnh vực BHXH, BHYT. - Tạp chí BHXH, với chức năng, nhiệm vụ của mình đã đăng tải, truyền thông những thành tựu, những kết quả của các công trình nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước nhất là các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu từ các Luận văn thạc sỹ, Luận văn tiến sỹ của các Trường Đại học, các Học viện có tên tuổi ở nước ta và vô hình chung, Tạp chí BHXH đã chung tay phát triển khoa học BHXH, một lĩnh vực khoa học còn mới mẻ ở Việt Nam nhưng đã thu hút được nhiều nhà khoa học và độc giả quan tâm. Điều đó thể hiện ở chỗ nếu như những năm đầu phát hành Tạp chí, đối tượng đăng tải các nội dung nghiên cứu khoa học về lĩnh vực BHXH mới chỉ có tác giả ở các ngành trực tiếp như Ngành lao động - xã hội, ngành BHXH, Ngành y tế, Ngành công đoàn, mà trực tiếp là các Viện khoa học (Viện khoa học Lao động và xã hội, Viện khoa học BHXH, Viện chiến lược và chính sách Y tế), các Trường đại học (Trường đại học kinh tế Quốc dân - Khoa kinh tế bảo hiểm, Trường đại học Công đoàn, Trường Đại học lao động xã hội, Trường đại học Tài chính…) có chuyên ngành đào tạo có liên quan thì đến nay lĩnh vực BHXH cũng như các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực BHXH cũng được lan tỏa sang nhiều Ngành và nhiều Trường đại học và Học viện khác như: Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ tư pháp, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Luật, Trường đại học y tế công cộng… từ đó giúp cho độc giả thấy được góc nhìn đa chiều của BHXH ở nước ta. Đồng thời cũng từ góc độ phản biện của công tác truyền thông mà Tạp chí BHXH đã khắc họa nên hình dáng Bộ môn khoa học BHXH ở Việt Nam - điều mà chưa có Trường đại học hoặc Viện khoa học nào ở nước ta có điều kiện quan tâm và nghiên cứu chuyên sâu. Đó là khoa học BHXH là một bộ môn khoa học chuyên ngành nhưng mang tính tổng hợp, gắn liền với các Bộ môn khoa học khác như khoa học Kinh tế, Luật, Y tế, Quản lý tài chính, Tâm lý và Tin học.

Và như vậy, ở góc độ gián tiếp, Tạp chí BHXH đã góp phần định hướng phát triển về khoa học BHXH ở Việt Nam theo đúng thông lệ quốc tế. Đồng thời, Tạp chí BHXH không chỉ là công cụ truyền thông để thu hút người dân, người lao động, các tổ chức, các doanh nghiệp đọc để hiểu và thực hiện; giúp cho các cơ quan, tổ chức nhà nước tham khảo, định hướng và có tầm nhìn trong việc xây dựng sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN mà còn là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học giúp cho sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên các trường đại học, các viện nghiên cứu, các học viện tham khảo, học hỏi cũng như việc truyền bá, đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học của mình. Riêng đối với cá nhân tôi, vừa là tác giả, vừa là độc giả “ruột” của Tạp chí BHXH, tôi chân thành cảm ơn Tạp chí BHXH đã tạo ra một diễn đàn khoa học để tôi có thể trình bày những ý tưởng, những kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực BHXH của mình – trên cơ sở sự nghiên cứu lý luận về BHXH từ Cộng hòa Liên bang Đức, nơi được coi là cái nôi của sự phát triển BHXH trên thế giới và có lịch sử phát triển hàng trăm năm và kết hợp với việc học hỏi về lý luận và thực tiễn BHXH ở Việt Nam từ Tạp chí BHXH - để góp thêm tiếng nói chung vào sự phát triển BHXH ở Việt Nam. 20 năm, một chặng đường đánh dấu sự trưởng thành và những kết quả đúng hướng đã đạt được của Tạp chí BHXH trong sự nghiệp truyền thông về BHXH ở nước ta. Trong khuôn khổ ngắn gọn của những lời chúc mừng - xin chúc Tạp chí BHXH tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được nói chung trong 20 năm qua, giữ vững và phát huy vai trò là diễn đàn truyền thông quan trọng để thu hút nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi, phản biện nhằm hoàn thiện và phát triển BHXH cả về lý luận và thực tiễn, góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội bền vững ở nước ta./.

 

TS. Phạm Đình Thành 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam