Xây dựng nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới

21/05/2020 14:42:18
Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phát động đợt thi đua tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Nga trao đổi với phóng viên Tạp chí BHXH về định hướng chỉ đạo triển khai phong trào thi đua cũng như các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ lần thứ VII của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam.

Cũng như các tổ chức Đảng trong cả nước, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đang khẩn trương triển khai các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII. Nhìn lại quá trình 05 năm vừa qua, đồng chí cho biết khái quát những kết quả nổi bật mà chúng ta đạt được?

Đồng chí Nguyễn Thị Nga: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo An sinh xã hội.

Cũng phải nhấn mạnh, trong giai đoạn 05 năm vừa qua, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước với An sinh xã hội nói chung và nhất là hai chính sách trụ cột BHXH, BHYT được nâng lên một tầm cao mới. Đây là sự kế thừa tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội, sự tiếp nối về quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. Sự đổi mới quan điểm của Đảng về BHXH, BHYT được thể hiện rõ nhất trong Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH. Có nhiều nội dung định hướng chỉ đạo trong hai nghị quyết này, trong đó điểm nhấn quan trọng là tư tưởng thực hiện BHXH toàn dân, tiếp tục kiên định mục tiêu BHYT toàn dân, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng về bảo đảm An sinh xã hội cho Nhân dân bằng việc đẩy mạnh thực hiện trụ cột BHXH, BHYT. Như đã nói, đây là sự kế thừa tinh hoa tư tưởng Hồ Chí Minh về An sinh xã hội, kết hợp với xu hướng phát triển An sinh xã hội quốc tế, phát triển từ kết quả thực tiễn 30 năm triển khai chính sách BHXH, BHYT ở nước ta.

Trên cơ sở định hướng của Đảng về BHXH, BHYT, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cùng các Bộ, ngành tham mưu xây dựng chính sách và đặc biệt là triển khai tổ chức thực hiện. Các đảng viên của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, với từng vị trí công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần quan trọng từng bước cụ thể hóa, đưa chủ trương, chính sách của Đảng về BHXH, BHYT vào cuộc sống.

Một khối lượng công việc cực kỳ lớn đã được triển khai trong giai đoạn 05 năm vừa qua. Điển hình là triển khai thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT – có hiệu lực từ 2015, Luật BHXH 2014 – có hiệu lực từ năm 2016. Rất nhiều quy định mới, phức tạp trong hai luật mới; có thể kể đến việc thực hiện BHYT theo hộ gia đình, thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện BHXH bắt buộc với lao động từ 01-03 tháng, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện; bàn giao sổ BHXH cho người lao động; thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT… Với vai trò, chức năng nhiệm vụ của các ban tham mưu, giúp việc chuyên môn của BHXH Việt Nam, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan BHXH nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong tham mưu xây dựng văn bản triển khai các nội dung công việc theo quy định mới trong hai Luật. Một khối lượng lớn công việc cần triển khai trong thực tiễn, như kê khai, rà soát hộ gia đình tham gia BHYT; rà soát, bàn giao sổ BHXH… Cùng với đó là yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa bộ máy khi quy mô quản lý ngày càng lớn như: xây dựng Hệ thống thông tin giám định BHYT, đồng bộ dữ liệu tham gia BHXH với dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cấp mã số BHXH; liên thông dữ liệu giữa các mảng nghiệp vụ thu, cấp, sổ thẻ… Bên cạnh đó là những nội dung công tác thường xuyên liên quan đến thu, phát triển đối tượng, chi trả các chế độ BHXH, BHYT – với các chỉ tiêu kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước.

Trong phối hợp với các bộ ngành, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật, giai đoạn 05 năm vừa qua cũng có nhiều dấn ấn nổi bật. Ngoài việc phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật, tiêu biểu là tham mưu chỉ đạo thực hiện tăng diện bao phủ BHYT (Quyết định 1167-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020), BHXH Việt Nam chủ động tích cực tham mưu xây dựng hai Nghị quyết của Trung ương Đảng về về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới trong đó có nội dung về BHYT và đặc biệt là Nghị quyết 28-NQ về Cải cách chính sách BHXH.

Có thể thấy rằng, trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, hầu hết đều khó khăn, phức tạp nhưng nhân lực lại giảm theo yêu cầu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế, từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nếu không có lập trường tư tưởng vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, yêu Ngành yêu nghề thì khó lòng đạt được những dấu ấn như đã nêu. Sự nỗ lực cố gắng của từng đảng viên, ở từng vị trí công tác góp phần tạo nên những kết quả to lớn, thể hiện rõ qua các chỉ số thống kê chi tiết về chuyên môn. Đây cũng là thành quả nổi bật nhất của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong giai đoạn 05 năm qua.

Trên cơ sở nền tảng là những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam định hướng chỉ đạo như thế nào trong nhiệm kỳ tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Nga: Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đang chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đại hội; trên cơ sở đó, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Các nội dung công tác quan trọng, về xây dựng báo cáo chính trị, nhân sự đại hội… đang được thực hiện theo đúng quy định, chỉ đạo của Đảng.

Về cơ bản, có thể thấy, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam trong nhiệm kỳ tới hết sức nặng nề; có thể kể đến yêu cầu phát triển BHYT bền vững, bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT trong dài hạn, mở rộng diện bao phủ BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch thủ tục, nâng cao chỉ số hài lòng từ người tham gia BHXH, BHYT… Công tác xây dựng chính sách, pháp luật cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu rất mới, đặc biệt là triển khai, luật hóa các định hướng lớn trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH… Trước những khó khăn, áp lực mới, tiếp tục đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng nhiều hơn của từng cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng của từng tổ chức đảng cho tới hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam. Các nền tảng kết quả, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua phải tiếp tục được phát huy mạnh mẽ hơn.

Một định hướng lớn cần phải được quán triệt thực hiện ngay, đó là công tác nhân sự phải được làm thật tốt từ Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam. Phải quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Mới đây, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã có bài viết nhấn mạnh một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Đây là những quan điểm chỉ đạo cần được các tổ chức cơ sở đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. 

Thấy rõ nhất qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH, với nhiều nội dung mới như thực hiện BHXH toàn dân, xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; các vấn đề mang tính chuyên môn sâu như: điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; điều chỉnh tỷ lệ tích luỹ để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế… Đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ chuyên viên cho đến lãnh đạo, phải có sự am hiểu sâu, từ lý luận cho đến thực tiễn mới đủ tầm, đủ năng lực tham mưu xây dựng chính sách, chỉ đạo triển khai trong thực tế. Bên cạnh đó là yêu cầu về đạo đức, sự tận tâm trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề mới có động lực thực sự vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác Đảng trong hệ thống tổ chức cơ sở đảng Ngành BHXH cần chú trọng xây dựng thành công được đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu, ngang tầm nhiệm vụ, tạo tiền đề quan trọng bảo đảm vững chắc An sinh xã hội của Đất nước. 

Mới đây, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin đồng chí chia sẻ thêm về nội dung này?

Đồng chí Nguyễn Thị Nga: Tại Kế hoạch số 132-KH/ĐU ngày 23/4/2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam yêu cầu cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể quần chúng trong cơ quan BHXH Việt Nam về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm; thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia; gắn đợt thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2021, cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục: Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kết quả đạt được của các tổ chức Đảng trực thuộc, của Đảng bộ cơ quan trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng của cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các tổ chức Đảng chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động năm 2020 với chủ đề Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên vào các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế, các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Lê Công (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam