Xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 01/01/2018

11/11/2017 23:39:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017. Trong đó, chỉ đạo việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 01/01/2018 theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

(ảnh minh hoạ)

Theo đó, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 nêu rõ: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/1/2018 theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam