Xử lý trường hợp cấp trùng thẻ BHYT

16/07/2020 08:23:51
Bạn đọc từ địa chỉ email ngocthanh...@gmail.com hỏi: Tôi có hai thẻ BHYT, 01 thẻ có mã BT2 và 01 thẻ có mã DN4. Vậy, khi khám, chữa bệnh, tôi được hưởng quyền lợi BHYT như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2014:  

“Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”.

Đồng thời, Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 của Luật quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định”; “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy, thẻ BHYT đã cấp cho bạn theo đối tượng người lao động là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu bạn được cấp thêm 01 thẻ BHYT theo đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thì thẻ BHYT này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng.

Vì vậy, bạn cần liên hệ với cơ quan BHXH nơi đã cấp trùng thẻ BHYT, để giảm thu trùng BHYT, bạn được đổi mã quyền lợi ghi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Ban Sổ - thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam