Xử lý trường hợp chuyển 03 công ty vẫn không thể chốt được sổ BHXH

15/07/2019 17:05:18
Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc qua 03 công ty và đóng BHXH, BHTN chung 01 sổ BHXH. Ở công ty đầu tiên, tôi không chốt được sổ BHXH vì công ty nợ BHXH, sau đó bị phá sản. Vì vậy, đến khi nghỉ việc tại công ty thứ 02, tôi cũng không chốt được sổ BHXH. Hiện tại, tôi vẫn đang làm ở công ty thứ 03 và tiếp tục đóng BHXH vào sổ BHXH đó. Vậy, trường hợp muốn chốt sổ BHXH, tôi phải làm thủ tục thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH:

“Đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN nếu người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giản quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH”.

Như vậy, đề nghị bạn đến cơ quan BHXH để làm thủ tục chốt sổ BHXH tại 02 công ty trước đó theo quy định trên.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam