Xử lý trường hợp đã gộp sổ BHXH nhưng vẫn có 02 mã số BHXH

16/08/2019 09:02:36
Một bạn đọc hỏi: Trong quá trình công tác, tôi có 02 sổ BHXH nhưng đã nộp cho đơn vị nơi làm việc và nhận được thông báo đã được gộp sổ BHXH. Tuy nhiên, khi tôi tra cứu vẫn thấy tôi có 02 mã số BHXH, vậy tôi đã được gộp sổ BHXH hay chưa?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khi bạn nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thì cơ quan BHXH đã viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho bạn.

Vì vậy, để biết việc tra cứu hồ sơ của bạn đã được giải quyết hay chưa, đề nghị bạn truy cập vào mục tra cứu trực tuyến tại website: www.gddt.baohiemxahoi.gov.vn để biết thông tin.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam