Xử lý trường hợp đủ điều kiện đổi từ mã thẻ BHYT HC4 sang HC2

12/03/2019 16:58:42
Một bạn đọc hỏi: Tôi đang làm việc tại UBND xã, được cấp thẻ BHYT mã thẻ HC4. Tuy nhiên, xã tôi thuộc diện xã đặc biệt khó khăn, vậy tôi có được đổi mã thẻ BHYT sang HC2 không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp bạn đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời cũng thuộc đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vì vậy, bạn được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng của người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HC2 (được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT).

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam