Xử lý trường hợp một người có hơn 01 thẻ BHYT do thuộc nhiều đối tượng

05/07/2018 14:27:24
Người dân phản ánh, thực tế hiện nay có những trường hợp thuộc nhiều đối tượng khác nhau: Ví dụ, ông Nguyễn Văn A là đối tượng chính sách, là cán bộ công chức cấp xã, là cha mẹ của người tham gia lực lượng vũ trang.

Theo quy định của Luật BHYT, ông A sẽ được cấp 01 thẻ BHYT khi là đối tượng chính sách và là cha mẹ của người tham gia lực lượng vũ trang; song ông A vẫn bắt buộc mua BHYT khi vì là cán bộ công chức cấp xã. Như vậy, bản thân ông A có 03 thẻ BHYT cùng một lúc, gây lãng phí thất thoát ngân sách của nhà nước. Từ đó, người dân đề nghị cần nghiên cứu và có quy định lại vấn đề này.

Trả lời:

Khoản 2 Điều 13 Luật BHYT năm 2014 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT năm 2014 quy định:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Ví dụ trên, trường hợp như ông Nguyễn Văn A vừa là cán bộ công chức cấp xã, vừa là đối tượng chính sách, vừa là cha của người tham gia lực lượng vũ trang. Theo quy định của Luật BHYT, ông Nguyễn Văn A là đối tượng tham gia BHYT thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng. Như vậy, ông Nguyễn Văn A không thuộc đối tượng tham gia BHYT ở các nhóm còn lại nhưng quyền loại hưởng ghi trên thẻ BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Hiện nay, để khắc phục triệt để tình trạng cấp trùng thẻ BHYT, BHXH Việt Nam đang triển khai cấp mã số BHXH cho tửng người tham gia. Mỗi người sẽ được cấp một mã số BHXH duy nhất và việc cấp thẻ BHYT thực hiện theo mã số BHXH.

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam