Xử lý trường hợp sai tên đệm trong hồ sơ cấp thẻ BHYT đối tượng người có công

02/04/2019 16:58:26
Bạn đọc từ email kimtrung1980@gmail.com hỏi: Bố tôi thuộc đối tượng người có công với cách mạng, được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tuy nhiên, bố tôi bị ghi sai tên đệm trong hồ sơ cấp thẻ BHYT, vậy phải thủ tục như thế nào để đổi lại?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2014:

UBND cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT của đối tượng người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, gửi cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp họ tên trong hồ sơ người có công với cách mạng của bố bạn không trùng khớp với hồ sơ cá nhân như hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, thẻ BHYT, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cư trú để điều chỉnh lại nhân thân theo quy định của pháp luật.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam