Xử lý trường hợp thời gian tham gia và thời gian ghi trên bìa sổ BHXH không trùng khớp

24/12/2018 11:00:34
Một bạn đọc ở Đồng Nai hỏi: Em là công nhân, tham gia BHXH từ tháng 07/2018 nhưng bìa sổ BHXH do cơ quan BHXH cấp lại ghi là tháng 08/2018; như vậy, có bị ảnh hưởng gì khi giải quyết chế độ BHXH không? Người lao động có thể tra cứu quá trình đóng BHXH của mình ở đâu?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định Khoản 1, Điều 29 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam quy định: “Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định”.

Tuy nhiên, do đơn vị sử dụng lập hồ sơ và đề nghị cấp sổ BHXH cho người lao động không đúng thời gian quy định, vì vậy tháng cấp sổ BHXH trên bìa sổ BHXH không đúng với thời gian người lao động bắt đầu tham gia BHXH. Thời gian cấp sổ trên bìa sổ BHXH không khớp với thời gian bắt đầu tham gia BXHH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động khi giải quyết các chế độ BHXH, khi giải quyết các chế độ BHXH cơ quan BHXH sẽ căn cứ vào quá trình đóng BHXH ghi trên tờ rời của sổ BHXH.

Để biết quá trình tham gia BHXH của mình, người lao động có thể tra cứu tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam