Xử lý trường hợp vừa được cấp thẻ BHYT người có công, vừa tham gia BHYT đối tượng người lao động

22/02/2019 09:32:06
Một bạn đọc ở Bình Phước hỏi: Tôi đã có thẻ BHYT thương binh (số thẻ CK 4700302000012), hiện đang là Phó Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch HĐND xã. Từ năm 2004, tôi làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, từ đó đến nay, hằng năm tôi được cấp một thẻ BHYT mã CK, đồng thời, vẫn phải tham gia BHYT đối tượng người lao động (số thẻ CH số 4700302000012) do cơ quan BHXH cấp. Việc này có đúng quy định không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 của Luật BHYT số 46/2014/QH13:

“Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT”.

Khoản 2, Điều 13 và Khoản 2, Điều 22 của Luật này quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định”; “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Như vậy, trường hợp của ông, thẻ BHYT cơ quan BHXH cấp cho ông theo đối tượng người lao động là đúng quy định. Tuy nhiên, nếu ông được cấp thêm 01 thẻ BHYT theo đối tượng người có công với cách mạng (được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn quyền lợi của đối tượng người lao động) thì thẻ BHYT này được xác định là thẻ BHYT cấp trùng.

Vì vậy, ông cần chuyển trả thẻ BHYT đã cấp trùng cho cơ quan BHXH, để giảm thu trùng BHYT. Đồng thời, xuất trình thẻ thương binh và thẻ BHYT đã cấp cho ông theo đối tượng người lao động, để cơ quan BHXH đổi mã quyền lợi BHYT ghi trên thẻ BHYT theo quyền lợi của đối tượng người có công với cách mạng.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam