Xuất ngũ thời gian nào thì được đổi mã thẻ BHYT?

09/07/2020 09:32:08
Bạn đọc từ địa chỉ email: hoangtuyen...@gmail.com hỏi: Tôi nhập ngũ ngày 18/96/1980, là lái xe Tổng cục Kỹ thuật. Cuối năm 1982, tôi được điều động công tác tại Tổng kho 765, đóng quân tại Thị xã Buôn Ma Thuột. Tháng 06/1985, tôi chuyển ngành, công tác cho đến nay chưa nghỉ hưu. Vậy, tôi có được đổi mã thẻ BHYT từ mã 04 sang mã 02 không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2, Khoản 15, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XIII Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2014:

“Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của ông (theo nội dung hỏi), nhập ngũ từ 18/06/1980, nếu ông đang đóng và cấp thẻ BHYT theo đối tượng người lao động, đồng thời có hồ sơ, giấy tờ chứng minh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuyển ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (theo Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT), thẻ BHYT được đổi theo mã quyền lợi của đối tượng cựu chiến binh, có ký hiệu là số 02, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam