Yên Bái những kết quả tích cực

11/11/2019 15:22:30
Những tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh Yên Bái đồng loạt ra quân, phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Một buổi truyền thông chính sách BHXH tự nguyện tới người dân tại Yên Bái

Báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh Yên Bái, tính đến cuối tháng 10/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 53.412 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản), tăng 717 người so với tháng trước, tăng 442 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,2% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.841 người, tăng 289 người so với tháng trước, tăng 4.449 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,3% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHTN là 44.032 người (bao gồm cả đối tượng nghỉ thai sản), tăng 1.838 người so với tháng trước, tăng 1.917 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,9% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 796.963 người (bao gồm cả đối tượng thân nhân quân đội là 5.504 người), tăng 13.553 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 101,3% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,8%.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN tính đến 31/10/2019 là 1.283.401 triệu đồng, tăng 73.938 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,4% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao. Đáng chú ý, với sự nỗ lực không ngừng của tập thể CB, CC, VC BHXH tỉnh, đến nay tổng số tiền đơn vị sử dụng lao động nợ phải tính lãi là 18.462 triệu đồng, giảm 1.095 triệu đồng so với tháng trước, giảm 1.378 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ bằng 1,2% tổng số phải thu.

BHXH tỉnh bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia, tổng số chi BHXH, BHTN là 1.720.704 triệu đồng, tăng 134.874 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Để có kết quả trên, là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong việc triển khai phối hợp thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Trong 9 tháng năm 2019, BHXH tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 06 văn bản. Đồng thời, BHXH tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện quy chế phối hợp với 26 sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; tăng cường phối hợp với cơ quan truyền thông: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình; Cổng thông tin điện tử tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT. Chỉ đạo BHXH cấp huyện duy trì và tăng cường phối hợp với các ngành liên quan của địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

Đặc biệt, BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã thường xuyên bám sát nội dung, chỉ tiêu nêu trong Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21/NQTW của Bộ Chính trị ở địa phương để chỉ đạo BHXH cấp huyện, các phòng nghiệp vụ đề ra các giải pháp thiết thực tổ chức thực hiện nhằm đạt được mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

BHXH tỉnh đã và đang tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nội dung Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 9 chính sách BHXH. Thực hiện báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW theo đúng yêu cầu của BHXH Việt Nam./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam