Yên Bái: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

11/10/2018 08:34:51
Đó là một trong những yêu cầu của UBND tỉnh Yên Bái tại Công văn số 2301/UBND-VX về Triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Theo đó, tại Công văn số 2301/UBND-VX về Triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu BHXH tỉnh và các Sở, ngành liên quan (Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố), theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương trong những tháng cuối năm 2018.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động, chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực phù hợp với thực tế và các đối tượng được tuyên truyền. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động nhưng không đảm bảo các quy định để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm việc nợ đọng tiền BHXH của doanh nghiệp; có giải pháp cụ thể, khả thi để đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp còn nợ BHXH. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, BHXH tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời để hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách theo đúng các quy định của Nhà nước.

Lan Lê

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam